donderdag 14 december 2006

Fillibuster

Gisteren opperde ik de mogelijkheid van een fillibuster door de Tweede Kamer. En vervolgens is dat wat het kabinet woensdag eigenlijk heeft gedaan. Twaalf uren lang heeft het kabinet vergaderd over de vraag of een minister die moet aftreden ook moet aftreden als zij Rita Verdonk heet en niet gewend is zich neer te leggen bij conclusies van kamerdebatten of (lijsttrekker)verkiezingen. Tot de laatste adem zal dit kabinet in gijzeling worden gehouden door minister Verdonk.

Zij mag blijven zitten, maar moet haar portefeuille inleveren en krijgt jeugddetentie.

Dan verschijnt vice-premier Zalm met een verklaring dat de Kamer de constitutionele verhoudingen uit het oog is verloren. Een uitspraak die de Kamer volgens mij niet op zich mag laten zitten. Het gaat er om dat mensen die over enkele maanden een verblijfsvergunning krijgen niet vandaag mogen worden uitgezet. Daar kunnen juridische haken en ogen aan zitten, maar het parlement heeft het volste constitionele recht die voorzorgsmaatregel te eisen.

Het is goed dat minister van Justitie Hirsch Ballin de verantwoordelijkheid op zich neemt om de wens van de Kamer uit te voeren. De mensen waar het om gaat, zijn in elk geval voor een deel geholpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten