zondag 11 maart 2007

Lente voor vluchtelingen

"Na de kille, winterse jaren waarin de positie van asielzoekers steeds meer onder druk kwam te staan en de in ons land wonende vluchtelingen zich steeds minder welkom gingen voelen, lijkt er nu langzaam een ander klimaat te onststaan. Misschien wordt het ook voor vluchtelingen lente." Dit schrijft de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF in haar nieuwsbrief van maart. Asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend, kunnen nu uitzien naar een verblijfsvergunnning. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, die jarenlang voor een pardonregeling heeft gepleit, reageerde zeer positief op de voorstellen. Voor het UAF betekent het pardon ook een belangrijke doorbraak. Bijna 500 van de door het UAF gesteunde vluchtelingen komen voor het pardon in aanmerking. Ruim 100 cliënten die onder het generaal pardon vallen, zijn met de steun van het UAF afgestudeerd. Nu ze alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen kunnen ze met hun diploma op zak direct aan het werk.

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF
Wilhelminapark 38
3581 NJ UTRECHT
Giro 76300

Geen opmerkingen:

Een reactie posten