vrijdag 21 september 2007

Identificatie met Nederland

Maandag 24 september verschijnt ‘Identificatie met Nederland’, een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In dit rapport adviseert de WRR de overheidsaandacht te verleggen van nationale identiteit naar identificatie met Nederland.

Het rapport is mede gebaseerd op enkele studies die op het verzoek van de WRR zijn verricht en tegelijk met het rapport verschijnen. ‘Nationale identiteit en meervoudig verleden’ is een studie van de historici Maria Grever en Kees Ribbens. Zij onderzochten het woonland als identificatiekader voor Nederlandse, Britse en Franse jongeren van 14 tot 18 jaar. Welke betekenis heeft de nationale identiteit voor deze jongeren en welke geschiedenis spreekt hen aan?

Een tweede studie is ‘De casus inburgering en nationaliteitswetgeving: iconen van nationale identiteit’ van Fouzia Driouichi. Er wordt vaak van uitgegaan dat meer plichten voor immigranten automatisch een betere integratie tot resultaat zal hebben. Scholing en een welwillende rol van de ontvangende samenleving worden daarbij nogal eens verontachtzaamd.

Informatie: WRR: Identificatie met Nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten