vrijdag 11 juli 2008

Vreedzame verkiezingen

Zaterdag 5 juli vonden in Sierra Leone plaatselijke verkiezingen plaats. De verkiezingen hebben in de pers weinig aandacht gekregen en ik heb ook nog geen uitslagen gezien. De website van de roomskatholieke kerk in Vlaanderen Kerknet.be citeert bisschop George Biguzzi van Makeni, die vertelt dat de verkiezingen geordend en zonder incidenten zijn verlopen. Wel hebben er in de aanloop naar de verkiezingen enkele geweldddadige incidenten plaatsgevonden en hebben enkele politici zich teruggetrokken na bedreigingen. De in de hoofdstad van Sierra Leone verschijnende Standard Times Press citeert Abraham Bouré, secretaris-generaal van de Mano River Union (MRU). De MRU is een in 1973 opgerichte economische unie van de buurlanden Guinea, Sierra Leone en Liberia. Bouré vertelde journalisten in Freetown dat de verkiezingen vreedzaam, vrij en eerlijk zijn verlopen, maar dat de opkomst laag was. Hij was blij te zien dat de vrede in de drie lidstaten is hersteld en verstevigd.

Bronnen:
Kerknet, 09.07.08, Bisschoppen begroeten verkiezingsverloop in Sierra Leone
Standard Times Press, 10.07.08, More Accolades For Sierra Leone's Council Polls.
Voor meer Sierra Leone links zie stylo.nl/weblinks/Sierra Leone

Geen opmerkingen:

Een reactie posten