woensdag 19 september 2012

Woningbouw Tull en 't Waal

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 19.09.12 p7

Door de bouw van woningen achter het tussen hoge bomen verscholen idyllische oude
kerkje aan de Waalseweg krijgt Tull en ‘t Waal een echt dorpshart. De plannen voorzien
in een pleintje, of brink, wat de historische sfeer rond de kerk versterkt. Het zicht op de
kerk en de grote bomen er omheen blijft behouden. Het nu nog achter een boerderij
verstopte sociaal-cultureel centrum ’t Gebouw krijgt via deze brink en de Kerkebogerd
een betere toegang en parkeergelegenheid. Ten zuiden van het nieuwe kerkplein wordt
de Kerkebogerd aan weerszijden bebouwd.

Door gebrek aan betaalbare woningen verlaten jonge mensen het dorp en neemt het
draagvlak af voor verenigingen en voorzieningen, zoals de basisschool en het sociaal-
cultureel centrum. Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente Houten een
woningbehoefteonderzoek voor de kleine kernen laten uitvoeren. Door de bouwplannen
krijgen woningzoekenden uit het dorp de kans om er te blijven wonen.

Recent zijn 25 woningen gebouwd rond een fruitbedrijf aan de Strijpweg (fase 1). De
gemeenteraad bespreekt 25 september het bestemmingsplan voor de woningbouw aan
de Kerkebogerd. Dit plan, fase 2 en 3, bevat in totaal 42 woningen. De gemeente wil
tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning verlenen.
Het gelijktijdig en daarmee sneller doorlopen van beide procedures wordt voor het eerst
in Houten toegepast. De gemeente overweegt om dit vaker te doen.

Er is een kans dat een fruitteler en het hoogheemraadschap bezwaar aantekenenen
tegen de plannen. Dat zou zeker zes maanden vertraging opleveren. De fruitteler twijfelt
of de afstand tot de woningen groot genoeg is. Tussen de woningen en zijn boomgaard
komt een groenstrook van 24 meter breed met een hoge groene haag. Volgens de
gemeente is dit genoeg om te voorkomen dat bewoners last krijgen van het verwaaien
van bestrijdingsmiddelen. Het hoogheemraadschap zou graag zien dat de gemeente het
onderhoud doet van de te graven watergang, maar de gemeente vindt dat de eigenaren
van de woningen hier zelf verantwoordelijk voor zijn.

(322 woorden + foto)


Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten