woensdag 23 januari 2013

Crisis waterschap

Door Ytzen Lont, 'Verziekte verhoudingen'; Bestuurlijke crisis waterschap
in: Trefpunt Houten 23.01.13 p1 en 5

Zes fracties van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan de provincie vragen om in te grijpen bij het hoogheemraadschap. De provincie is toezichthouder. Een motie van wantrouwen tegen een lid van het dagelijks bestuur werd door de coalitiepartijen verworpen. Maar de zes fracties die voor de motie van wantrouwen stemden, hebben er geen vertrouwen in dat het goed komt met de bestuurlijke crisis binnen het waterschap. Zij vinden dat de verhoudingen zijn verziekt. Woensdag 16 januari vergaderde het algemeen bestuur tot diep in de nacht over een kritisch rapport over het functioneren van het waterschap. Het rapport oordeelt dat het dagelijks bestuur niet ‘in control’ is. Dijkgraaf en bestuursvoorzitter Poelmann bood zijn excuses aan en beloofde beterschap. Meerdere fracties vroegen zich echter af of de dijkgraaf wel goed in de spiegel had gekeken. Ze verweten het bestuur de verantwoordelijkheid bij de ambtelijke organisatie te leggen in plaats van bij zichzelf. Ook de coalitiepartijen vonden dat het dagelijks bestuur onvoldoende richting had gegeven aan de organisatie en riepen de dijkgraaf op zijn leidende rol op te pakken voor een noodzakelijke cultuur- en organisatieverandering.

De VVD diende samen met de SGP een motie van wantrouwen in. Zij gaven aan dat eigenlijk het hele dagelijks bestuur zou moeten opstappen, maar dit zou de continuïteit in gevaar brengen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een dijkgraaf en hoogheemraden, te vergelijken met burgemeester en wethouders van een gemeente. Hoogheemraad Miltenburg (CDA) had zelf al aangegeven te zullen vertrekken om persoonlijke redenen. De pijlen van de motie richtten zich nu op hoogheemraad Reerink (PvdA). In het personeelsblad Spiegelingen had hij zich neerbuigend uitgelaten over het algemeen bestuur door te spreken over “vuil spel” en “politiek met een kleine p”. In de vergadering bood hij zijn excuses aan voor deze uitspraken. De indieners van de motie vinden dat er al langere tijd heftige wrijving is tussen de heer Reerink en het algemeen bestuur en dat het vertrouwen in zijn functioneren al eerder zwaar is beschadigd. Hij zou onder andere verantwoordelijk zijn voor onverwachtse budgetoverschrijdingen bij enkele grote projecten. Een meerderheid verwierp de motie. Voor de motie waren de fracties van de VVD, SGP, ChristenUnie, Inwonersbelangen, Bedrijven en de Algemene Waterschapspartij. Die partijen stappen nu naar de provincie.


(dagdeelreportage 372 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.