woensdag 23 januari 2013

Tegenprestatie voor uitkering

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 23.01.13 p1 en 5

De gemeente Houten gaat mensen met een bijstandsuitkering om een tegenprestatie vragen in de vorm van onbetaald werk. Dit is het resultaat van een initiatiefvoorstel van VVD en CDA in de gemeenteraad. De gemeente kende al wel de mogelijkheid van werken met behoud van uitkering om werkervaring op te doen. Werken als tegenprestatie is nieuw en is er niet direct op gericht om mensen weer aan werk te helpen, maar op het nut voor de samenleving. De gemeente onderzoekt waar mensen kunnen worden ingezet. De gemeente denkt aan het vullen van de houders voor hondenpoepzakjes, banken schoonmaken, prullenbakken legen en zwerfafval opruimen. Maar ook aan klusjes in een buurthuis, spelletjes doen met bewoners van een zorginstelling of de conciërge assisteren op school. De uitkeringsgerechtigden mogen ook zelf met initiatieven komen.

Het plan kan op instemming rekenen van de gemeenteraad, die er 29 januari over stemt. In het voorbereidende rondetafelgesprek benadrukte Paul Soesbergen van de VVD dat de tegenprestatie niet vrijblijvend is maar verplicht moet zijn. Wethouder Kees van Dalen (CDA) antwoordde: ”We kennen in Houten geen vrijblijvendheid, voor géén van de 330 bijstandsgerechtigden. Wel kijken we naar wat mensen kunnen en wat bij de mensen past. Het is maatwerk. Iedereen moet naar vermogen meedoen.”

Sinds een paar jaar werkt de afdeling Sociale Zaken met een ‘participatieladder’. Hiermee wordt in beeld gebracht in hoeverre mensen deelnemen aan de maatschappij. Het doel is om uitkeringsgerechtigden naar een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij te begeleiden. Iemand op trede 1 leeft geïsoleerd, op trede 2 heeft men wel contacten buiten de deur en op trede 3 doet men actief mee aan georganiseerde activiteiten. Trede 4 is onbetaald werk, trede 5 betaald werk met ondersteuning en op trede 6 heeft men betaald werk, de hoogste trede.

Als iemand bijvoorbeeld door ziekte geen bijdrage kan leveren, dan vraagt de gemeente dit ook niet. Mensen op de eerste twee treden zijn nog niet in staat om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten en van hen kan geen tegenprestatie worden verlangd. Op de hogere treden zijn mensen vaak al actief aan de slag op weg naar betaald werk. Peter Hoogenveen (D66) las in de cijfers dat nog geen 80 van de 330 bijstandsgerechtigden ingezet kunnen  worden voor een tegenprestatie. Hij vroeg zich af of de energie die er in gestoken wordt wel loont. Anja Tekelenburg (GL) maakt zich zorgen dat door onbetaald werk betaalde banen verdwijnen.


(400 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten