woensdag 23 januari 2013

Profielschets burgemeester

Door Ytzen Lont, Vernieuwer met daadkracht gezocht
in: Trefpunt Houten 23.01.13 p5

De nieuwe burgemeester van Houten moet een “daadkrachtige vernieuwer” zijn. Dat staat in de profielschets die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De burgemeester is ook een “netwerker die midden in de samenleving staat en verbindingen weet te leggen”. Verder is de burgemeester omgevingsbewust met een grote bestuurlijke gevoeligheid en inlevingsvermogen. De profielschets werd in aanwezigheid van Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen besproken in een ingelaste gemeenteraadsvergadering op 16 januari. De raad benoemde een vertrouwenscommissie met daarin een lid uit elke fractie. Burgemeesterskandidaten kunnen tot 7 februari reageren. De vertrouwenscommissie zal in april sollicitatiegesprekken voeren en in mei een aanbeveling doen aan de raad, die daarna de voordracht doet voor de benoeming door de koningin. De nieuwe burgemeester zal op 2 juli geïnstalleerd worden.

De raadsleden stemden unaniem in met de profielschets, maar voegden daar wel hun eigen accenten aan toe. De afgelopen jaren ging het in Houten vooral om het bouwen van woningen, de komende jaren komt de nadruk meer te liggen op bouwen aan de samenleving. De Inkomenspartij Toekomst Houten ziet graag een kandidaat die uit Houten afkomstig is en de gemeente goed kent. GroenLinks geeft de voorkeur aan een “topvrouw” die zich krachtig verweert tegen schaalvergroting en gemeentelijke fusies. De PvdA benadrukt dat Houten inmiddels een middelgrote stad is en dat de burgemeester moet kunnen opereren in een stedelijke omgeving. De VVD verlangt van de burgemeester ruime ervaring in de publieke sector, met goede contacten met de landelijke politiek en met ondernemers.  Het CDA ziet vooral een burgervader, die de mensen kent, jongeren begrijpt en een luisterend oor heeft voor ouderen.

De Commissaris van de Koningin vroeg of de burgemeester ook zware politiek-inhoudelijke portefeuilles krijgt of zich moet beperken tot de wettelijke taken als openbare orde en veiligheid. De voorzitter van de vertrouwenscommissie Eric Jan Visser (CDA) antwoordde dat een daadkrachtige burgemeester ook belangrijke portefeuilles moet krijgen, maar Gerard Zandbergen (ITH) en Eric van Vliet (D66) maanden tot terughoudendheid, omdat de burgemeester boven de politiek staat. De commissaris vroeg ook of Houten voor de nieuwe burgemeester een eindstation mag zijn. De raad kiest liever voor een ambitieuze burgemeester, die midden in het leven staat. Yvonne van Dijk (VVD) voegde daar echter aan toe dat je niet op leeftijd moet discrimineren. Enkele partijen spraken hun voorkeur uit voor een vrouw. De commissaris van de koningin zei dat hij slechts drie criteria kent: “kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit”.


(397 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten