woensdag 30 januari 2013

Landelijke opschoondag

Door Ytzen Lont, Houten schoner; Gemeente ondersteunt Opschoondag
in: Trefpunt Houten 30.01.13 p1

Op initiatief van GroenLinks gaat de gemeente Houten de jaarlijkse Landelijke Opschoondag buurtgericht organiseren en actief ondersteunen. Mensen kunnen zich als buurtambassadeur of buurtvrijwilliger aanmelden via de website www.houten.nl/houtenschoon. De buurtambassadeur kan in de eigen buurt een zwerfvuilactie organiseren op de Landelijke Opschoondag, die dit jaar 9 maart wordt gehouden. Buurtambassadeurs kennen de mensen in hun buurt met wie ze samen een zwerfvuilactie kunnen houden. Zij kunnen buren en kennissen rechtstreeks benaderen, waardoor die eerder geneigd zullen zijn om mee te doen. Door de contacten die buurtambassadeurs leggen, kunnen eventueel ook op andere momenten in het jaar zwerfvuilopruimacties worden gehouden. Het hoeft niet bij een eenmalige actie te blijven, maar het netwerk van vrijwilligers kan ook in de toekomst worden ingezet.

De buurtambassadeur krijgt vooraf instructies, waarbij het belang van veiligheid wordt benadrukt. De gemeente faciliteert de acties door het leveren van materiaal, zoals veiligheidsvestjes, afvalzakken en afvalgrijpers. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de zakken met afval worden opgehaald. De gemeente vindt het plan succesvol als in 2013 minimaal acht en in 2014 minimaal tien wijken meedoen met de opruimactie. Fractievoozitter Tijm Corporaal van GroenLinks verwacht dat de door de opruimacties vrijgespeelde capaciteit van de reinigingsdienst extra kan worden ingezet in de buitengebieden. Wethouder Kees van Dalen (CDA) hoopt dat ook vanuit het buitengebied en de kleine kernen belangstelling is voor de opruimacties en dat ook daar buurtambassadeurs kunnen worden ingezet. De wethouder ziet de opschoondagen als een onderdeel van een breder beleid om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. Hij wijst op de succesvolle convenanten die de gemeente met diverse scholen heeft afgesloten om zwerfafval aan te pakken.

Kijk op: www.houten.nl/houtenschoon


(280 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten