donderdag 17 april 2014

Nota bene

In het verleden heb ik vanuit Stylo veel gewerkt voor 'de ruimtelijke ordening'. Ik ondersteunde projectgroepen en redigeerde beleidsnota's, stedenbouwkundige plannen, brochures en publiekskranten. Ik mis die wereld erg en onlangs heb ik een aantal gesprekken gevoerd om te zien of Nederland intussen helemaal 'af' is en er niet meer gebouwd wordt of dat er nog toekomstmuziek in zit. Ik hoorde dat de bouw weer langzaam aantrekt en dat er nog steeds plannen worden gemaakt. Misschien kan ik daarmee binnenkort weer aan de slag. Om mij alvast goed voor te bereiden, dook ik mijn archief in en daarin vond ik bij toeval onderstaande opdrachtbeschrijving. Het is één A4'tje zonder naam of toelichting. Ik denk dat ik het zelf verzonnen heb, jaren geleden, maar dat weet ik niet zeker (claims welkom). Voordat het blaadje weer het archief ingaat, wil ik de lezer er toch even van mee laten genieten. Sommigen, die bekend zijn in de politieke wereld, zullen zich er misschien wel in herkennen.

Opdracht:

Schrijf een nota over de toekomst van de gemeente.

Uitgangspunten:

De locatie ten westen van de stad dient te worden ontwikkeld als grootschalige woningbouwlocatie, waarbij er van wordt uitgegaan dat deze vrij zal blijven van bebouwing.
De locatie ten oosten van de stad wordt gereserveerd voor doorgroei van de werkgelegenheid na 2015, waarbij er van wordt uitgegaan dat deze locatie reeds voor 2005 zal zijn ontwikkeld.

Randvoorwaarden: 

1. De nota mag geen bestaand beleid bevatten, want dat kennen we immers al.
2. De nota mag niet afwijken van het bestaande beleid.
3. Woorden die voorkomen op de lijst van verboden woorden zijn verboden.
4. Indien tenslotte nog woorden in de nota resteren, dienen deze alsnog te worden geschrapt.
5. De nota dient voldoende dik te zijn om op te vallen.

Verboden woorden zijn onder andere: 
beter
bouwen voor anderen
bouwen voor iedereen
bouwen voor jezelf
bouwstenen
differentiatie
kwaliteit
kwaliteitsprong
meer van het zelfde
op de rem staan
scenario
schaalsprong

1 opmerking: