dinsdag 7 juli 2015

VGZ werkt niet mee

Op de LinkedIn-groep Schuldinfo las ik een berichtje onder de kop "VGZ waardeloze club". Een schuldendeskundige beklaagt zich over ziektekostenverzekeraar VGZ die niet reageert op voorstellen voor een betalingsregeling voor zijn cliënt. Hij schrijft:
"(...) Alle schuldeisers gaan akkoord behalve VGZ. Die laten niets van zich horen. Ik heb ze daarom maar gebeld (€ 0,20 per minuut) en om antwoord gevraagd. Men ging niet akkoord wegens geschaad vertrouwen. Als ik voor de vordering (ruim € 900) een betalingsregeling wil hebben, dan moet dat schriftelijk. Ik heb daarop een betalingsvoorstel schriftelijk gedaan en alvast betalingen verricht. Totaal geen reactie van VGZ tot op 22 juni een brief bij ons werd bezorgd gedateerd de 19e waarbij ik binnen 14 dagen het totaal verschuldigde verhoogd met incassokosten dien te betalen, anders sturen ze het door naar het incassobureau. Chapeau VGZ denkt mee met haar klanten. Gelukkig met hulp van de familie komt er nu extra geld, betalen en dan volgend jaar heel snel naar een andere zorgverzekeraar."
Dit verhaal herinnerde mij aan iemand die ik niet lang geleden heb proberen te helpen met het wegwerken van een schuld bij VGZ. Ook toen gaf VGZ geen gehoor en lukte het zelfs niet om er achter te komen wát hij nou precies aan wíe moest betalen. Daarom voeg ik mijn eigen ervaring bij het verhaal van deze schuldendeskundige.
Nu hou ik niet zo van berichtjes liken, maar heb dat dit keer toch gedaan, omdat ik helaas kan meevoelen met de kop boven het bericht. Niemand heeft iets aan mijn reactie, maar ik moet 'm even kwijt. Ik heb iemand begeleid die een onbekende schuld had bij de VGZ. De man dacht dat de premie was ingehouden op zijn uitkering en wist niet hoe hoog de schuld was. Die was moeilijk te achterhalen, ook niet na ruim een half jaar bellen en schrijven. De schuldenaar wilde het liefst in één keer betalen en kon daar zo nodig voor lenen. Ondanks herhaalde schriftelijke en telefonische verzoeken door hemzelf en mij, weigerde VGZ de hoogte van de schuld bekend te maken. De schuld was overgedragen aan incassobureau InkassoUnie, die mij in een telefoongesprek liet weten niet bekend te zijn met de schuld. Op brieven reageerde de InkassoUnie helemaal niet. Voor nieuwe premie ontvingen wij op een gegeven moment acceptgiro's van zowel VGZ, InkassoUnie als het Zorginstituut (v/h CvZ) over dezelfde maand. Zorginstituut verwees terug naar VGZ. Aan de telefoon wilde VGZ niet inhoudelijk reageren en bleef doorverwijzen naar de InkassoUnie, die helemáál niet meer reageerde. Na maanden kwam ik er achter dat InkassoUnie failliet was. De (buitenlandse) man die ik begeleidde is ruim een jaar geleden geëmigreerd en ik weet zijn huidige adres niet. Onlangs kreeg ik op mijn adres een brief van incassobureau Cannock Chase. Daarin stond voor het eerst (!) de hoogte van de (vermoedelijke) schuld. Met de door familie toegezegde lening had dit bedrag indertijd in één keer kunnen worden voldaan, als VGZ of InkassoUnie hier aan hadden meegewerkt. Misschien denkt hij in het buitenland nog eens aan mij terug toen ik hem bij zijn inburgering het belang van onze bureaucratie probeerde uit te leggen met: "Nederland bestaat niet. Alleen op papier."

Voor informatie en hulp: http://www.skgz.nl/ De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het doel van SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. Dat kan door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.