vrijdag 8 februari 2019

Actuele kerkgeschiedenis

De Sint-Catharinakathedraal in Utrecht gaat sluiten. De kerk wordt voor 1 euro verkocht aan het museum Catharijneconvent, dat deel uitmaakt van hetzelfde middeleeuwse kloostercomplex. In de loop der tijden heb ik het museum meerdere malen bezocht, waarvan één keer met mijn moeder. Dat was een bijzondere kerkhistorische dag. Die dag werd kardinaal Alfrink begraven vanuit de kathedraal. We hadden het museum op het programma gezet voor ons jaarlijkse 'dagje Utrecht', waar ik in de binnenstad woonde. Op de dag zelf twijfelden we of we de uitvaart van de aartsbisschop zouden moeten mijden of er juist een glimp van opvangen. We besloten gewoon naar het museum te gaan en vandaar verder te zien.

Kardinaal Alfrink had ook bij protestanten grote bewondering gewekt. Hij speelde een belangrijke rol bij het open zetten van de ramen van de roomskatholieke kerk, ook naar andersgelovigen, tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie onder leiding van paus Johannes XXIII. De bewondering van Alfrink had wel een deuk gekregen toen hij in 1963 in Rome prinses Irene herdoopte. Ik kan mij de commotie daarover nog wel herinneren. Voor mensen als mijn ouders was niet zozeer de overgang van de prinses naar het katholicisme een schok, maar het niet erkennen van de doop die zij eerder had ondergaan. Maar over het algemeen had kardinaal Alfrink, nu zou men zeggen als 'Bekende Nederlander', bij protestanten en anderen een goede naam.

Het kloostercomplex met het museum en de kerk ligt tussen de Lange Nieuwstraat en de Nieuwegracht. Tijdens ons museumbezoek zagen mijn moeder en ik bij toeval vanaf de eerste verdieping van het museum aan de zijde van de Nieuwegracht een blauwe bus stoppen, waar alle bisschoppen op rij in vol ornaat uitstapten. Toen we het museum verlieten, was de uitvaartdienst net afgelopen en zagen we de kist met de kardinaal uitgedragen worden en vertrekken naar zijn laatste rustplaats. Mijn moeder en ik voegden ons bij de haag van mensen die hem respect betuigden. Actueler kon ons bezoek aan het kerkhistorisch museum niet zijn. Later heb ik het graf van Alfrink nog wel eens bezocht op het kerkhof Sint Barbara, waar ook andere bisschoppen begraven liggen.

Bron: Trouw 8.2.19 Stijn Fens: Utrecht moet nu echt op zoek naar een nieuwe kathedraal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten