vrijdag 15 februari 2019

Volle kracht vooruit

Eneco heeft de gemeente Houten vrijdag 15 februari verzocht de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten in te trekken. Dat meldt Eneco in een persbericht. De molens staan op een bedrijventerrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal, niet ver van A27. De maatwerkvoorschriften zijn bij de start van het windpark opgesteld om omwonenden extra bescherming te bieden, maar zorgen in de praktijk al jaren voor veel klachten, minder duurzame energie en veel discussie over de interpretatie en handhaving, aldus Eneco. (1)

Eneco zegt verder in het persbericht:

"Het windpark in Houten draait al jaren volgens de strengste spelregels van Nederland. Die spelregels zijn in 2012 opgesteld om omwonenden maximaal te beschermen tegen zaken als geluidsoverlast. Maar ze hebben wat Eneco betreft een averechts effect. Terwijl de windmolens door die de regels veel vaker stilstaan dan andere windmolens komen er veel meer klachten binnen dan bij welk ander Eneco-windpark ook. Die bijzondere spelregels in combinatie met de steeds creatievere klachten maken het voor de gemeente ondoenlijk om te kunnen handhaven en kost zowel Eneco als de gemeente onevenredig veel tijd. Die onduidelijkheid over interpretatie en handhaafbaarheid is er niet bij de reguliere wet- en regelgeving rond windmolens."

"Eneco heeft de afgelopen drie jaar veel geïnvesteerd in het vinden van oplossingen voor de geluidsoverlast die een aantal direct omwonenden ’s nachts ervaart. Die oplossingen zorgen helaas niet voor minder klachten. We hebben in die periode ook geen aantoonbare afwijkingen gevonden ten opzichte van onze andere windmolenparken. Met het verzoek om de maatwerkvoorschriften in te trekken laten we nu de bredere belangen een grotere rol spelen: het is voor alle betrokkenen van belang dat er meer duidelijkheid komt over de spelregels en hoe deze handhaafbaar en uitlegbaar zijn. Daarnaast is ons eigen belang – meer groene stroomproductie – ook een publiek belang: Nederland moet vanuit de klimaatdoelstellingen de komende jaren immers fors meer groene energie opwekken. Dat belang heeft de gemeente Houten, gezien haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, zelf ook." 

Tot zover het persbericht.

Volgens de maatwerkvoorschriften, die de gemeente Houten met Eneco is overeengekomen en vervolgens in 2012 verplichtend heeft opgelegd, staan allerlei maatregelen die Eneco moet nemen om overlast en risico's van de molens te verminderen. (2) De windturbines moeten zijn voorzien van anti-reflecterende coating, een ijsdetectiesysteem dat er voor zorgt dat de molens stoppen en de rotorbladen in een veilige stand worden gezet als er kans is op vallend ijs en een regelmechanisme dat automatisch de draaisnelheid van de rotorbladen regelt aan de hand van de gemeten windsnelheid. De rotorbladen moeten automatisch worden stilgezet als er door de ondergaande zon slagschaduw op de woningen in de omgeving kan vallen.

De maatwerkvoorschriften gaan verder dan de algemeen geldende wettelijke regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. (4) Bij nieuwe windmolens mag een gemeente niet méér eisen dan in het Activiteitenbesluit staat, maar dit windpark valt nog onder het oude regime. Nu wil de exploitant dat deze extra maatwerkvoorschriften worden ingetrokken en alleen nog de gebruikelijke wettelijke voorschriften gelden. In december pleitte een groep voorstanders van windenergie, 'Redelijk Houten', een obligatiehouder en U-Wind ook al voor het schrappen van de maatwerkvoorschriften. (3) Nu er een officieel verzoek is binnengekomen, is de gemeente aan zet. 

Dit ligt politiek gevoelig, want in Houten is er al jarenlang veel discussie over het windpark en er zijn veel pogingen gedaan om het eens te worden met omwonenden. Bemiddeling liep uiteindelijk op niets uit. De lokale Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is door het gevecht tegen windmolens ontstaan en groot geworden. Het valt veel mensen op dat de drie Houtense windmolens vaak stilstaan, terwijl de tegenover gelegen vijf Nieuwegeins molens vrolijk draaien. Het verzoek van Eneco komt op een gevoelig moment, kort nadat Blue Bear Energy bij de gemeente Houten een vergunning heeft aangevraagd voor het plaatsen van vier hoge windmolens bij de Goyerbrug, niet ver van de grens van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hier is vanuit de buurgemeente en door omwonenden veel weerstand tegen. 

Bronnen: 

1) Persbericht Eneco 15-02-19 
(de cursieve tekst is letterlijk uit het persbericht overgenomen). 


3) Houtens Nieuws 't Groentje 12-12-18
'Redelijk Houten' heeft, samen met een obligatiehouder en U-wind, bij de gemeente een verzoek ingediend om de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten buiten werking te stellen. Aanleiding daarvoor is dat de windmolens met name overdag vaak onnodig stilstaan. Bovendien is er geen goede wettelijke basis voor de maatwerkvoorschriften.

4) Zie ook dossier Windmolens (beleidsdocumenten en media): go.stylo.nl/wind
In dat dossier is onder het kopje Rijksoverheid ook meer informatie te vinden over de wettelijke regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit (met links naar de officiële documenten). 

Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten, besteedt zaterdagmorgen 16 februari ook aandacht aan dit nieuws. 
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur
Houtens politiek nieuws
Daar Hou Ik U Aan
 via internet Omroep Houten
of 103.7 FM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten