woensdag 13 februari 2019

Westervoort - Arnhem 1-0

Woensdag 13 februari deed de Raad van State met een week vertraging een tussenuitspraak over een windmolenpark in de gemeente Arnhem. Deze zaak heeft veel parallellen met de plannen voor Windpark Goyerbrug in de gemeente Houten, waarvoor onlangs een vergunning is aangevraagd. Een buurgemeente (Westervoort bij Arnhem en Wijk bij Duurstede bij Houten) wil het plan zo nodig met juridische middelen tegengehouden. Het windpark Koningspleij bij Arnhem stuitte op bezwaren van de buurgemeente, omwonenden en een vogelwerkgroep. Bezwaren rond vogelsterfte, aantasting van het landschap en onvoldoende maatschappelijk draagvlak werden afgewezen. Maar Arnhem kreeg een tik op de vingers voor het idee om twee nabijgelegen woningen tot beheerderswoningen te bestempelen. De woningen hebben in de praktijk geen relatie met het windpark en windmolens hebben geen beheerderswoning nodig. De Raad van State draagt de gemeente op om binnen 16 weken met een beter plan te komen.


Dossier Windmolens: zie go.stylo.nl/wind

Dit is een aanvulling op het dossier Windmolens onder het kopje Raad van State. 

Op 13 februari 2019 deed de Raad van State uitspraak over windpark Koningspleij bij Arnhem: bezwaren van o.a. een vogelwerkgroep tegen de door de Provincie Gelderland verleende natuurvergunning (Wnb) werden afgewezen.

Op dezelfde dag deed de Raad van State een (tussen)uitspraak over bezwaren van een vogelwerkgroep, een omwonende, een wijkraad en de aangrenzende gemeente Westervoort tegen de raad en het college van de gemeente Arnhem over hetzelfde windpark Koningspleij. 

Bezwaren over o.a. gebrek aan draagvlak (32) en aantasting van het landschap (37) worden afgewezen, maar de Raad van State schorst het besluit van de gemeente ("onzorgvuldig voorbereid", "geen deugdelijke motivering") omdat twee woningen die zijn aangemerkt als bedrijfswoning (waarvoor de strenge normen niet gelden) geen relatie hebben met het windpark (zie o.a. punt 38 en 63). De gemeente moet binnen 16 weken met een beter plan komen.

Uit punt 32: Het ontbreken van draagvlak betekent niet dat de raad het plan niet had mogen vaststellen. Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak in de omgeving bestaat. (zie ook uitspraak 21-02-18).

Uit punt 37: Windturbines leiden op zichzelf niet tot een ernstige aantasting van het landschap. De gemeenteraad kan in redelijkheid een groter gewicht toekennen aan het belang van de windturbines als een duurzame bron van energieopwekking dan aan het belang bij het behoud van een ongestoord horizonbeeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten