maandag 9 september 2019

Afscheid van de Lindenhorst

Zondag afscheid genomen van De Lindenhorst, meer dan 45 jaar het hoofdkantoor van Youth for Christ Nederland aan de Hoofdstraat 260 in Driebergen. Het gebouw is verkocht en YfC verhuist later dit najaar naar het dienstencentrum van de PKN in Utrecht (in het voormalige militair hospitaal, waar ik ooit achttien nachten hebben mogen logeren vanwege een blindedarmontsteking). Ooit was de Lindenhorst ook een verpleeginrichting en dat is aan de achterkant van het originele bord in de voortuin nog steeds te lezen.

Mijn eerste baan was in dit pand. Ik coördineerde de najaarsactie van 1976, waarbij de plaatselijke comités elk voor hun eigen achterban - ouders en andere belangstellenden - een doordeweekse kerkdienst organiseerden. Samen met Bart van Empel maakte ik de liturgie ("niet Youth for Christ genoeg", vond men, ik dacht nogal liturgisch en kerkelijk) en ik verzorgde het drukwerk (gifgroen, wat ook niet helemaal m'n bedoeling was geweest). Ik schreef een brief vol tips (wat te doen als er een kogel door de kerk gaat en bedank netjes de koster na afloop, ook al wordt hij betaald). De plaatselijke organisatoren moesten eerst bij mij aankloppen alvorens een predikant en muziekgroep te benaderen, die ik inmiddels allemaal al om medewerking had gevraagd en op een keuzelijst had gezet, zodat dit een beetje geordend verliep en de populairste prediker niet honderd preken hoefde te houden. Directeur ds. George Brucks vertrok voor een sabbatical year naar Canada en ik kon zijn kantoor innemen. Direct aan de voorkant - de twee ramen op de eerste verdieping aan weerszijden van de hoek - met uitzicht op de inrit. De mooiste baan, met de mooiste werkgever op de mooiste plek in het mooiste pand. Ook later - tot vrij recent - ben ik in het pand terug geweest.

Heel veel mensen hebben hier in de loop van de jaren dierbare herinneringen opgedaan, zoveel ontmoetingen, gesprekken, activiteiten, leermomenten. Ik liet er het geloof van m'n jeugd maar maakte er vrienden voor het leven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten