zaterdag 9 mei 2020

Broze vrede

Net als vorige jaren heb ik vandaag de vlag uitgehangen. Op 4 mei gedenk ik de oorlog, 5 mei de bevrijding en 9 mei de vrede.

De Dag van Europa gaat terug op de Schumanverklaring. Precies vijf jaar na het einde van de oorlog, op 9 mei 1950, legde de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman een verklaring af, waarin hij voorstelde de gehele Franse en Duitse kolen- en staalproductie onder één Hoge Autoriteit te plaatsen, waar alle andere Europese landen zich bij aan zouden kunnen sluiten. Deze samenwerking zou een nieuwe oorlog tussen de beide aartsvijanden materieel onmogelijk maken.

De gemeenschappelijke productie zal volgens de verklaring ter beschikking staan van de gehele wereld, ook aan de ontwikkeling van Afrika, zonder onderscheid of uitsluiting, ter verhoging van de levensstandaard en bevordering van de vrede.

De Europese vlag, een cirkel van gouden sterren, staat symbool voor de onderlinge verbondenheid tussen de landen in Europa. Het aantal sterren heeft, anders dan de Amerikaanse vlag, niets te maken met het aantal lidstaten.

De vlag is net zo oud als ik zelf en werd in 1955 ingevoerd door de Raad van Europa. De Raad van Europa is op 5 mei 1949 opgericht in Londen, geïnspireerd door een toespraak van Winston Churchill in 1946, waarin hij een Verenigde Staten van Europa voorstelde. Van dat plan kwam niets terecht door de Koude Oorlog. Pas na de Val van de Muur kwam er een broze vrede tot stand tussen Oost en West. Inmiddels zijn 47, vrijwel alle, Europese landen lid van de Raad van Europa. De EU is waarnemend lid.

De landen in dit samenwerkingsverband sloten een reeks aan verdragen op veel deelgebieden, waarvan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) het bekendste is. 

In 1985 nam de Europese Gemeenschap, nu de EU, deze vlag over als symbool van de gemeenschap. De Raad van Europa of Conseil de l'Europe gebruikt de vlag ook nog steeds, maar dan meestal met daarin een logo, gebaseerd op de letters CE van Conseil de l'Europe of Counsel of Europe. In alle gevallen staat de vlag voor de samenwerking en vrede tussen de Europese landen. 

Het is een broze vrede, die helemaal niet zo vanzelfsprekend is en waar steeds weer aan gewerkt moet worden. 

Schumanverklaring
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten