donderdag 13 oktober 2022

Dwangsom

Vanaf woensdag 12 oktober gaat de dwangsom in die de Raad van State heeft opgelegd aan de gemeente Houten vanwege het te laat nemen van een besluit over de vergunning Windpark Goyerbrug. De gemeenteraad heeft in september weliswaar groen licht gegeven om de vergunning ter inzage te leggen, maar het definitieve besluit wordt pas op 20 december verwacht, waarna de vergunning voor het windpark kan worden verleend. De datum van verzuim en de verwachte dwangsom heb ik berekend aan de hand van de uitspraak van de Raad van State op 25 mei. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde mij desgevraagd mijn berekening en redenering.

De gemeente verleende de vergunning al eerder, maar de Raad van State vernietigde dat besluit omdat de daarbij gehanteerde normen voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' van het Rijk nooit op milieueffecten zijn onderzocht. De gemeente moest een nieuw, voldoende onderbouwd besluit nemen. De initiatiefnemer leverde nieuwe milieu-onderzoeken ter onderbouwing van zijn aanvraag in en stelde de gemeente in gebreke toen de gemeente aarzelde daar een besluit over te nemen. De Raad van State deed daarover op 25 mei uitspraak en gaf de gemeente 20 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen over de vergunningaanvraag.

Dan nu mijn berekening: woensdag 25 mei = week 21 + 20 weken = week 41 = woensdag 12 oktober. De dwangsom bedraagt €100 per dag met een maximum van € 15.000. Als het besluit zoals gepland 20 december genomen wordt, dan betekent dit een dwangsom van €100 x (dag 354 -/- 285) = 69 dagen = €6900.

De woordvoerder van de gemeente komt op dezelfde berekening als ik. De teller begint nu te lopen en de datum van het definitieve besluit is bepalend. Nadat het definitieve besluit is genomen, keert de gemeente het bedrag uit aan Windpark Goyerbrug. Daar hoeft Windpark Goyerbrug verder niets aan te doen. De kosten van de dwangsom worden geboekt op het gemeentelijke projectbudget Windpark Goyerbrug. Het is niet zo dat aan het begin van het jaar hiervoor al budget is gereserveerd, maar in de loop van het begrotingsjaar treden altijd verschuivingen op en dat betreft ook deze kosten.

Uitspraak Raad van State:
https://www.raadvanstate.nl/@131302/202201393-1-r4/

Gemeentelijke website:
houten.nl/windparkgoyerbrug

Geen opmerkingen:

Een reactie posten