woensdag 8 juni 2005

Europese burgers

De Europese Commissie heeft aan het Europese Parlement en de cultuurministers van de EU-landen voorgesteld het programma ‘Burgers voor Europa’ van 2004-2006 te verlengen voor de periode 2007-2013. Dit is een actieprogramma gericht op het betrekken van de Europese burger bij de Europese integratie en het bevorderen van een Europese identiteit onder de Europese bevolking.

De Europese Commissie heeft drie hoofddoelstellingen geformuleerd:
"1) burgers de mogelijkheid geven om door interactie en participatie bij te dragen aan het opbouwen van een steeds hechter Europa, verenigd in en verrijkt door culturele diversiteit; 2) bevorderen van een Europese identiteit gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur; 3) versterken van het wederzijds begrip tussen Europese burgers door culturele diversiteit te respecteren en te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een interculturele dialoog."

Vanuit dit programma worden initiatieven gesubsideerd die op lokaal en regionaal niveau burgers uit de lidstaten dichter bij elkaar proberen te brengen door bijvoorbeeld grensoverschrijdende interculturele uitwisselingen tussen burgers in stedenbandprojecten (‘town-twinning; of ‘jumelages’).
De Nederlandse regering staat positief tegenover het voorstel, maar maakt een voorbehoud ten aanzien van de financiën. Die moeten binnen vaste grenzen blijven.

Bron: Brief 8 juni 2005 van staatssecretaris Atzo Nicolaï van Europese Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer over 'Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over nieuwe Commissievoorstellen'.

Commentaar in forum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.