woensdag 1 juni 2005

Het feest van Europa

Vandaag zou het feest zijn. De dag waarop Nederland zich massaal achter het grondwettelijk verdrag van Europa schaarde. Meer zeggenschap voor het Europese parlement, een betere besluitvormingsprocedure in de Europese Commissie, een duidelijker taakverdeling tussen Europa en de lidstaten, grondrechten voor de burgers (waaronder een verbod op discriminatie van gehandicapten en een verbod op reproductief klonen), meer betrokkenheid van de nationale parlementen.

Vandaag zou het feest zijn. Aanvaarding van een tekst waaraan jaren in alle openheid is gewerkt en nu eens niet door ambtenaren, maar door honderden vertegenwoordigers uit de nationale parlementen, regeringen, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Een tekst waar de regeringsleiders van meer dan 25 landen, de Europese Commissie, het Europese Parlement, de Nederlandse regering en de Tweede Kamer het in overgrote meerderheid over eens konden worden. Een tekst waar vakbonden en werkgevers achter kunnen staan. Een ideale tekst? Ja, in zoverre een compromis ooit ideaal kan zijn. Ja, in zoverre het ideaal altijd het bereiken van een compromis is.

Vandaag zou het feest zijn. Waarom zouden we geen grote woorden meer mogen gebruiken? Tien jaar voor mijn geboorte leefden onze ouders onder een dictatuur, in mijn eigen schooljaren nog de inwoners van Portugal, Spanje en Griekenland en tot amper vijftien jaar geleden heel Oost-Europa. Europa heeft een vorm van vrede gevonden door bronnen, belangen en soevereiniteit te delen. Economische samenwerking was geen doel op zich, maar het onderhouden van vrede. Niet het paradijs. Geen garantie voor de toekomst. Wel een onderhoudscontract voor vrede door een goede samenwerkingsstructuur.

Vandaag zou het feest zijn. Het feest van het compromis. De jarenlange Nederlandse consensus over Europa zou zijn vruchten afwerpen. Vandaag zouden we een belangrijke stap zetten in het decennialange proces van Europese integratie. Het Europa van de burgers.

Vandaag zou het feest zijn. Waar blijf je nou?

Commentaar in forum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.