Windmolendebat

Ga naar:
A. Dossier Windmolens >>> besluitvorming Houten e.o., ook: jurisprudentie landelijk
B. Dossier Windmolens in de media >>> Houten e.o.
C. Database Wobdocsindex >>> beschrijving + directe link naar 'gewobte' documenten
D. Drive Wobdocumenten >>> Zie uitleg over A, B, C, D onderaan de pagina
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur
Houtens politiek nieuws
Daar Hou Ik U Aan

Omroep Houten heeft op 4 april 2019 met een beroep op de Wet openbaar bestuur (WOB) verzoeken ingediend bij de gemeenten Houten, Bunnik, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. Aansluitend heeft de omroep ook documenten opgevraagd bij de Provincie Utrecht. De redactie is op zoek naar alle stukken die te maken hebben met de besluitvorming en de contacten tussen de betrokken gemeenten over de plaatsing van windmolens.

Dit betreft onder meer windpark Goyerbrug in de gemeente Houten (nabij de grens met Wijk bij Duurstede), windpark Nieuwegein (nabij de grens met Houten) en een verkennning door de gemeente Bunnik naar mogelijke windmolenlocaties (onder andere langs de grens met Houten).

De vraag is hoe de besluitvorming over windmolenlocaties tot stand komt, welke contacten de gemeenten daar onderling over hebben en wie wát wanneer bepaalt. 
De redactie van het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan vroeg zich af: Waarom komen die molens vaak op de gemeentegrens en wie gaat daar eigenlijk over? Gaan bestuurders regelmatig 'op de koffie' bij de buren of gaan ze gewoon hun eigen gang? Hoe gaan ze om met de belangen van bewoners van de buurgemeenten? Bij wie moet de burger zijn als het om plannen gaat van de buren, met politici die ze niet kennen en die ze niet gekozen hebben? Hoe werkt de lokale democratie over de gemeentegrenzen heen? 
Regelmatig komt het onderwerp in de radio-uitzendingen aan de orde. De redactie heeft de wethouders van de gemeenten Houten, Bunnik, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede uitgenodigd voor een debat over deze vragen, maar na eerdere toezeggingen trokken de wethouders zich terug.

Ter ondersteuning van de redactie houdt Ytzen Lont (Stylo) op deze website dossiers en een database bij van alle opgevraagde en verzamelde documenten en mediaberichten.

A. Dossier Windmolens
B. Dossier Windmolens in de media
C. Database Wobdocsindex
D. Drive Wobdocumenten

A. Dossier Windmolens: verzameling van openbare documenten rond windmolens (focus Houten e.o.)
Bronnen: gemeente Houten, Bunnik, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, provincie Utrecht, regioverband U10/U16, rijksoverheid, Raad van State, jurisprudentie van Univé Rechtshulp en jure.nl.


B. Dossier Windmolens in de media: verzameling mediaberichten over windmolens in Houten e.o.
Bronnen o.a. 't Groentje (Houtens Nieuws, Bunniks Nieuws en Wijks Nieuws) en AD Utrechts Nieuwsblad.


C. Database Wobdocsindex: database met alle ontvangen documenten die de omroep heeft ontvangen in reactie op de wob-verzoeken aan vier gemeenten en aansluitend van de provincie Utrecht. Het gaat om beleidsdocumenten maar vooral ook heel veel emails, bij elkaar bijna 1000 pagina's. De documenten zijn rechtstreeks te openen vanuit de database.


D. Drive Wobdocumenten: rechtstreekse toegang tot de drive (schijf) met dezelfde documenten als in de database.


Voor vragen, opmerkingen en het melden van dode-links: ytzen@omroephouten.nl