maandag 18 juni 2007

Grondwetallergie

"De Europese grondwet is van tafel", meldt het NOS Journaal vanmorgen. "Of ook de inhoud verandert, blijkt aan het eind van de week". Kortom, de ministers van Buitenlandse Zaken zijn het er dit weekend over eens geworden dat ze het woord 'grondwet' zullen vermijden om volgend weekend te proberen zoveel mogelijk van de inhoud overeind te houden. Nu, dat moet dan maar. Naar mijn mening is het delen van soevereiniteit de essentie van de Europese Unie, al vanaf de stichting van de Europese gemeenschappen. Die soevereiniteitsdeling is vormgegeven in een Europese wetgevende macht en een Europese volksvertegenwoordiging. Daarbij hoort mijns inziens een grondwet. Bij een allergietest in juni 2005 is gebleken dat de Nederlandse bevolking het woord grondwet niet kan verdragen, maar alleen verdragen verdraagt. Die verdragen regelen echter hoe dan ook soevereiniteitsoverdracht. Tot dan toe liep Nederland altijd voorop bij het institutionaliseren van de Europese Unie. Nederland heeft als kleine staat belang bij de Europese instituties, om niet afhankelijk te zijn van de grillen van de grote staten. Op de inhoud van het Europese grondwettelijk verdrag valt veel af te dingen, als de essentie van soereiniteitsdeling maar overeind blijft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten