zaterdag 6 oktober 2007

Europees verdrag klaar

Het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie heeft vrijdag 5 oktober de concept-tekst van het Europees Hervormingsverdrag gepubliceerd. Deze tekst vervangt de eerdere voorstellen voor een Europese grondwet. De verdragstekst wordt 15 oktober in Luxemburg besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en 18 oktober in Lissabon voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders.

Wat mij al doorbladerend opviel, is het aangehechte eerste protocol over de nationale parlementen. Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie en de Raad van Ministers worden niet alleen aan het Europese Parlement gezonden, maar gelijktijdig ook aan de nationale parlementen. Elk parlement, zowel de Eerste als de Tweede Kamer, kan binnen acht weken aangeven het voorstel een nationale zaak te vinden dat niet behoort tot de zeggenschap van Europa. Dit is het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel: onderwerpen daar behandelen waar ze thuis horen. Terreinen die niet in het verdrag worden genoemd, vallen in principe aan de nationale staten. In dit protocol staat ook dat het Europese Parlement en de nationale parlementen een onderlinge overlegstructuur kunnen opzetten.

Bron: Presidency of the European Union

De Engelse tekst van het Europese Hervormingsverdrag is hieronder te downloaden vanaf stylo.nl. Het zijn vier PDF-files (Adobe reader). Tussen haakjes het aantal pagina's.

Preambule (2p)
Verdrag (152p)
Protocollen (76p)
Verklaringen (25p)

15.10.07 Nu is ook de Nederlandse tekst beschikbaar:
zie Europa-nu.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten