maandag 15 oktober 2007

Twee geloven

Blinde haat tegen Joden is hardnekkig. Waakzaamheid is geboden. Maar het CIDI schiet mis met zijn kritiek op het Rotterdamse deelraadslid Hayat Benameur. In 'Raymann is laat' zei ze dat een Joodse man niet de man van haar dromen kan zijn. Dat is haar volste recht. Ze motiveert dit vanuit haar geloof, kiest ervoor met haar verstand, al kan ze zich voorstellen dat ze ooit voor de verleiding zou zwichten. Voor zover ik heb kunnen zien, laat ze zich niet haatdragend over Joden uit.

Veel gelovigen kiezen een partner binnen de eigen geloofsgroep. Dat is niet eens zo onverstandig, want je moet het samen eens worden over wat je ten diepste beweegt. "Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen", zegt een oud Nederlands spreekwoord. Het Jodendom is daar zelfs heel strikt in. De jonge Joodse CIDI-woordvoerder Nathan Bouscher wil dat misschien doorbreken, maar hoeft zich niet gechoqueerd te voelen als anderen nog niet zover zijn. Misschien kan een date tussen Nathan en Hayat de lucht klaren. Liever een blind date dan blind hate.

De Pers 15.10.07: PvdA-raadslid 'choqueert' joden en het CIDI
Hayat Benameur en Nathan Bouscher in video

Geen opmerkingen:

Een reactie posten