vrijdag 2 oktober 2009

Bij welke reorganisatie werk jij?

‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ is de titel van een nieuw boek van Jaap Peters en Hester Heringa. De rode draad in het boek is managen versus organiseren. Managen werkt met geplande tijd, organiseren gaat uit van de werkelijke tijd. Organiseren start in het hier en nu en beweegt organisch mee met de tijd. Managen leidt per definitie tot onvrede, omdat het hier en nu zich niet laat kneden, met permanente reorganisaties als gevolg.

Het boek is de opvolger van Peters’ boek ‘Intensieve menshouderij’ (2004), een protest tegen de overdaad aan management, een wereld waarin kengetallen de dienst uitmaken en mensen worden gereduceerd tot output uit een spreadsheet.

Bron: M&L, managementenliteratuur.nl, oktober 2009

Bij welke reorganisatie werk jij?
Jaap Peters, Hester Heringa
Van Duuren Management, 2009
Gebonden, 184 blz, € 29,90

Geen opmerkingen:

Een reactie posten