woensdag 6 februari 2013

Onderwijshuisvestingsplan

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt 06-02-2013

De Houtsense gemeenteraad heeft een huisvestingsplan vastgesteld voor het onderwijs tot 2022. De gemeente verwacht een afnemend aantallen leerlingen in het basisonderwijs in Houten Noord en toenemende leerlingenaantallen in Zuid en in het voortgezet onderwijs. Voor het onderhoud van de verouderde gebouwen is meer geld nodig. De raad ging schoorvoetend akkoord met het voorstel om elk jaar € 186.000 uit de algemene begroting in de onderhoudspot voor de scholen te stoppen.

Fractievoorzitter Gerard Zandbergen van de ITH uitte stevige kritiek op onderwijswethouder Nicole Teeuwen, omdat zij het onderhoud en de financiering niet op orde zou hebben. De stortingen in de onderhoudsreserve zijn de afgelopen jaren onvoldoende aangepast aan de gestegen kosten en groot onderhoud is uitgesteld. Zandbergen stelde voor om pas in het voorjaar over de onderhoudspot te beslissen, als weer gepraat moet worden over nieuwe bezuinigingen. De wethouder voerde aan dat zij het verwachte tekort al bij het vaststellen van de begroting voor dit jaar had gemeld. De reservepot is leeg en dat kan niet; er moet nú geld bijgestort, aldus de wethouder. Uiteindelijk liet ITH zich overtuigen dat uitstel geen optie was.

GroenLinks diende een motie in, waarin de partij pleitte om schoolgebouwen te ‘vergroenen’ met groene daken, zonnecellen en betere isolatie. Hiermee kan energie bespaard worden. Wethouder Teeuwen vond het een sympathiek idee maar raadde de motie toch af, omdat deze ook weer tot hogere kosten zou kunnen leiden. Ze stelde voor het idee in te brengen in de commissie ‘Omdenken’, die nadenkt over creatieve bezuinigingsplannen. GroenLinks besloot daarop de motie voor later te bewaren. De wethouder maakte ook een creatief idee van college de Heemlanden bekend. Deze school gaat de mediatheek bij wijze van proef uitplaatsen naar de onlangs vrijgekomen eerste verdieping van de openbare bibliotheek aan het Onderdoor. Hierdoor komen klaslokalen vrij, waardoor de school meer leerlingen kan opvangen, wat ook weer extra inkomsten oplevert.

Door het teruglopend aantal leerlingen op de basisscholen in Houten Noord gaan daar volgend schooljaar twee schoolgebouwen sluiten. In Noord-West gaan de Wegwijzer en de Vlaswiek fuseren. Het gebouw van de Wegwijzer wordt afgestoten. In Noord-Oost gaan de Mozaïekscholen De Haag en Het Gilde fuseren, waarbij de locatie De Haag vrijkomt.

Het VMBO Houtens verwacht te groeien tot circa 750 leerlingen en heeft vanaf 2014 recht op uitbreiding met ruim 900 vierkante meter. De school heeft ook twee extra gymzalen nodig. Deze behoefte kan worden opgevangen in het nieuwe sportcentrum van de handbalvereniging op de Kruisboog. Als dat niet lukt, dan behoort ook uitbreiding van sporthal Kruisboog tot de mogelijkheden.


Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten