donderdag 14 november 2013

Werk in de tuinbouw

Een plan van GroenLinks om Houtense jongeren aan het werk te krijgen in de plaatselijke land- en tuinbouw haalde het niet in de gemeenteraad. Het voorstel kreeg in de raadsvergadering van 12 november alleen de steun van GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Fractievoorzitter Tijm Corporaal van GroenLinks had persoonlijk veel werk gestoken in het plan. Hij stelde voor om samen met land- en tuinbouworganisaties en het agrarisch opleidingscentrum Wellantcollege een werkconferentie te organiseren. Dit zou een Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid en een Werkschool moeten opleveren om jongeren aan de slag te helpen. Houten zou zichzelf naar voren moeten schuiven als pilotgemeente, die in aanmerking komt voor nationale en Europese subsidies voor werkgelegenheid. Houten is vanouds een fruitgebied met ooit een appel als gemeentelogo. Corporaal, die ooit werkte als tomatenplukker en zijn vrouw ontmoette in de tuinbouw, wil laten zien dat de tuinbouw  een stoere sector is, waarin je geld kan verdienen. Het is een sector waarin je met je handen werkt, vaak buiten bent, allerlei producten leert kennen en gezellige, internationale contacten kunt opdoen. Nu wordt het de tuinders in de ogen van GroenLinks nog te gemakkelijk gemaakt om alleen maar buitenlandse werknemers in te schakelen, door speciale regelingen en steeds permanenter wordende ‘tijdelijke’ huisvesting. Met werklozen die verplicht aan het werk moeten in de tuinbouw hebben werkgevers geen goede ervaringen. Maar er zijn ook veel jongeren die niet als werkloos staan ingeschreven en tijdelijk zouden kunnen werken, maar niet aan de slag komen omdat veel seizoensbanen al gereserveerd zijn voor arbeidsmigranten. Het idee is om jongeren uit Houten een jaarcontract aan te bieden, tegen minimumloon, waarbij zij de seizoenen volgen langs verschillende telers, bijvoorbeeld glastuinbouw, bollen en potplanten, groenteteelt, zacht en hard fruit en boomkwekerijen. De werkperiodes zouden moeten worden afgewisseld met korte onderwijsmodules over de producten waarmee ze werken.

Wethouder Kees van Dalen (CDA) vond het plan de schaal van Houten te boven gaan en had er geen geld voor over. De gemeente heeft het budget voor werkvoorziening overgedragen aan Werk- en Inkomen Lekstroom (WIL) en wil daarbuiten geen nieuwe plannen optuigen. Volgens GroenLinks hoeft het de gemeente echter geen cent te kosten, want er zijn subsidies beschikbaar. De VVD vond het geen taak van de gemeente en vroeg waarom Corporaal het plan niet bij de werkgevers had neergelegd. De PvdA vond het geen realistisch plan; werkbezoek van de raadsleden aan de sector had uitgewezen dat werkgevers er niet om staan te springen. De ChristenUnie had bij hetzelfde werkbezoek echter een grote openheid bij de werkgevers bespeurd en vond het een helder en concreet plan, waarmee morgen al kan worden begonnen. Paul Soesbergen, kersvers lid van Houten Anders, vroeg of de gemeente de voorgestelde werkconferentie kan faciliteren. De wethouder hield elke extra inspanning van zich af, maar wilde wel kijken of hij praktische ideeën uit het plan kan inbrengen bij Werk- en Inkomen Lekstroom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten