woensdag 21 januari 2015

Beste raadsvoorstel

Wieger Sloot (foto: Arthur Vierboom) 
Wieger Sloot heeft van de gemeenteraad van Houten een prijs gekregen voor het beste raadsvoorstel van 2014. Als gemeente-ambtenaar schreef hij het raadsvoorstel Herontwikkeling Locatie Bogermanschool. PvdA-fractievoorzitter en jurylid Anneke Dubbink zwaaide de ambtenaar lof toe voor zijn heldere taal. De ambtenaar had de lange geschiedenis van het plan, de argumenten, de betrokken partijen en het gewenste resultaat goed op een rij gezet. Het voorstel was geschreven vanuit het perspectief van de lezer: de raadsleden die over het plan moeten beslissen.

Volgens Anneke Dubbink gebruiken ambtenaren nog veel te veel jargon en technische taal. Daardoor ontstaat er een onnodig ingewikkeld en technisch debat in de Raad. Ze onderstreepte het belang van een goede, complete samenvatting. De lezer moet snel kunnen begrijpen waar het om gaat en wat er nou precies besloten wordt. De argumenten voor en tegen het voorstel, maar ook de richting die niet gekozen wordt, moet helder zijn. Ook voor later. Ze vroeg meer aandacht voor de voortgang en evaluatie van de uitvoering nadat een besluit eenmaal genomen is. De ambtenaren kunnen een voorbeeld nemen aan sociale media zoals twitter: een tekst moet beknopt maar compleet zijn.

 Het winnende raadsvoorstel: Herontwikkeling Locatie Bogermanschool (PDF)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten