woensdag 28 januari 2015

Zorgen over zorg

Aan het begin van dit jaar zijn veel zorgtaken van de rijksoverheid en provincies overgedragen aan de gemeenten. Tegelijk is er op de budgetten bezuinigd. Veel mensen zijn onzeker door het gebrek aan informatie. De lokale Houtense partij Houten Anders schrijft hierover op haar website. "Het verhaal dat iedereen terug gaat in het aantal uren of zelfs maar de helft gaat overhouden is het hardnekkigste gerucht.", schrijft de partij.

Cliënten van thuiszorg en huishoudelijke hulp moeten inmiddels een 'keukentafelgesprek' hebben gehad, maar dat is niet altijd gebeurd. De zorgverlener en gemeente horen samen met de cliënt te kijken welke zorg nodig is. In de nieuwe aanpak van de gemeente gaat het niet meer om het aantal uren zorg, maar om afspraken over het eindresultaat, bijvoorbeeld "een schoon huis". Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet van mantelzorgers, zoals familie of buren. Als er een gat valt, dan kan de welzijnsorganisatie Van Houten & Co bijspringen. Die heeft extra geld gekregen uit het WMO-potje.

Houten Anders roept mensen die ontevreden zijn over hun zorg of nog geen keukentafelgesprek hebben gehad aan de bel te trekken en noemt hiervoor verschillende instanties met e-mailadressen en telefoonnummers (*). Signalen die bij de partij binnenkomen, worden aan de wethouder voorgelegd. Ook wijst de partij er op dat mensen van zorgverlener mogen wisselen. "U bepaalt zelf welke instelling bij u in huis komt. De gemeente heeft een contract met negen van dit soort organisaties". Bij het Sociaal Loket is een actuele lijst op te vragen.

Houten Anders maakt zich ook zorgen om de positie van thuishulpen. Zorginstanties willen hun CAO wijzigen naar de veel lagere CAO Schoonmaak. De partij vindt dit onwenselijk.

(*) Bron en contactgegevens: HoutenAnders, 28.01.2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten