donderdag 29 januari 2015

Vrijheid van meningsuiting

Tweede Kamerlid Joram van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) heeft een initiatiefwet voorgesteld om de strafbaarstelling van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. De Raad van State heeft op 29 januari advies uitgebracht over dit wetsvoorstel.

In het initiatiefwetsvoorstel wordt voorgesteld om strafbepalingen te schrappen omdat deze de vrijheid van meningsuiting te veel zouden belemmeren. De vrijheid van meningsuiting is van zo groot belang dat deze vergaand moet worden beschermd. Maar volgens de Raad van State volgt uit de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens dat beperking van de vrijheid van meningsuiting in bepaalde gevallen wel degelijk is toegestaan. Het Europese Hof heeft uitgesproken dat uitingen die aanzetten tot haat, geweld of racisme, of onnodig kwetsend zijn, en daarmee geen enkele bijdrage leveren aan het openbare debat, strafbaar gesteld of op andere manier tegengegaan mogen worden.

Europese en andere internationale verdragen verplichten Nederland zelfs tot het strafbaar maken van het aanzetten tot haat en discriminatie. Daarom kunnen de artikelen (137d/e) waarin dit geregeld niet geschrapt worden.

Verder vindt de initiatiefnemer de strafbepalingen onduidelijk. Volgens hem moeten in het strafrecht strafbepalingen precies en duidelijk geformuleerd zijn. Ook daarom moeten deze strafbepalingen volgens hem geschrapt worden. De Raad van State vindt echter dat als de bepalingen onduidelijk zijn zijn, zij verduidelijkt moeten worden. Het is niet duidelijk waarom schrappen de enige manier is om onduidelijkheid op te heffen.

Bron: Raad van State 29.01.2015 (samenvatting met link naar volledig advies).
Persoonlijke pagina Joram van Klaveren 
Wetboek van Strafrecht artikel 137c, 137d, 137e

Geen opmerkingen:

Een reactie posten