maandag 17 december 2018

Molendag bij Raad van State

Elke maandag geeft de Raad van State als vooraankondiging een selectie van actuele uitspraken voor de komende woensdag. Uitspraken verschijnen elke woensdag rond kwart over tien op de website vna de Raad van State.

Woensdag 19 december doet de Raad uitspraak in maar liefst vier beroepszaken over windturbines. Voor molenhaters en liefhebbers is het dus zaak woensdag de website woensdag in de gaten te houden. Hier alvast een beknopte samenvatting van de zaken.

Windpark Zeewolde (Flevoland)
De zaak draait om 91 nieuwe windturbines. De eigenaren van bestaande windturbines zijn in beroep gegaan omdat er geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden, waardoor zij niet in aanmerking kwam om in te tekenen. [In Flevoland liggen de verhoudingen iets anders dan in Utrecht. Als ik bij mijn - inmiddels overleden - ouders in Zeewolde op bezoek ging, telde ik vanuit de luie stoel in de woonkamer 23 windmolens. Ik wist toen nog niet dat ze lelijk waren.]

Aanvulling: UITSPRAAK.
Het inpassingsplan van EZ blijft in stand, de bezwaren zijn ongegrond. De 91 nieuwe windmolens mogen er komen en de 221 moeten worden afgebroken. Windpark Zeewolde BV gaat het windpark bouwen, maar ook de andere eigenaren hadden hiervoor en aanmerking willen komen. De eis dat het project door één initiatiefnemer moet worden iutgevoerd staat niet in het inpassingsplan. Daarom verdeelt de overheid in dit geval geen 'schaarse publieke rechten' en gelden er geen speciale regels. De bestaande molens mogen worden afgebroken omdat ze er volgens het bestemmingsplan maar beperkte tijd mochten staan en omdat de ministers een groter belang mochten toekennen aan opwekken van energie en verbetering van het landschap (van 221 naar 92 molens). Ook de bezwaren van de woningbouwontwikkelaars van 15.000 woningen (Oosterwold) zijn afgewezen, omdat de locaties van deze woningbouwplannen nog niet concreet zijn ingevuld en de plannen onzeker zijn. 

Windpark Geefsweer (Groningen)
De zaak draait om 14 nieuwe windturbines. Het windpark grenst aan het bestaande windpark Delfzijl. Twee omwonenden zijn in beroep gegaan omdat ze vrezen voor aantasting van de natuur, het landschap en hun woon- en leefklimaat.

Aanvullng: UITSPRAAK

Windpark Delfzijl (Groningen)
De zaak draait om 16 nieuwe windturbines en uitbreiding van het bestaande windpark. Omwonenden en de Stichting Oldambt Windmolenvrij zijn in beroep gegaan omdat ze twijfelen aan de noodzaak van het windpark en vrezen voor geluidhinder, slagschaduw en aantasting van natuur en landschap.

Aanvulling: UITSPRAAK.

RTV Noord 19-12-18 Raad van State vernietigt plannen voor windpark bij Delfzijl
De Raad van State blokkeert de uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid met 16 turbines. De molens maken teveel lawaai en slagschaduw. De omliggende woningen mogen niet als bedrijfswoningen worden aangemerkt, omdat ze geen bedrijfsmatige link hebben met het windpark. Het zijn gewone woningen die volgens de wettelijke normen moeten worden beschermd. 

Windpark Spuisluis (Noord-Holland)
De zaak draait om 6 windturbines op de landtongen bij de sluizen van IJmuiden. Vier omwonenden zijn in beroep gegaan omdat ze vinden dat de molens te dicht bij hun woonschepen komen, ze vrezen slagschaduw, geluid- en stofhinder.

Aanvulling: UITSPRAAK.

De Raad van State deed woensdag 19 december uitspraak.

Zie ook Dossier Windmolens 
(focus op Krommerijnstreek en Nieuwegein)

Dit blog is 20-12-18 aangevuld met links naar de vier uitspraken en een korte samenvatting van de uitspraak over Windpark Zeewolde. Dit blog is 15-01-19 aangevuld met een link naar een bericht van RTV Noord 19-12-18.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten