zaterdag 2 maart 2019

Wijkse wethouder wijkt... wellicht

Wethouder Hans Marchal (PCG) van de gemeente Wijk bij Duurstede spreekt berichten tegen dat hij ineens vóór windmolens is. Hij wil zich houden aan het coalitie­akkoord en dat betekent in deze raadsperiode geen windmolens op Wijks grondgebied. Hij zei dit zaterdag in het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Hij blijft ook bij zijn bezwaren tegen het geplande windpark Goyerbrug aan de Houtense kant van de gemeentegrens, maar vindt het bij nader inzien niet zinvol om zich daar juridisch tegen te verzetten.

Koerswijziging
Het dagblad AD berichtte donderdag als eerste over zijn koers­wijziging. Marchal ontkende echter in het radioprogramma dat hij het coalitieakkoord zou willen openbreken, zoals het AD meldde. De wethouder heeft zijn veranderende inzicht ook nog niet besproken in het College van B&W. Dinsdag 5 maart zal hij uitleg geven aan de raadsleden. Daarbij heeft hij gedeputeerde Pim van den Berg (D66) van de Provincie Utrecht uitgenodigd om de juridische procedure uit te leggen en wat er gebeurt als Houten ‘nee’ zegt tegen de vergunningaanvraag voor windpark Goyerbrug. Voor het raadsoverleg van dinsdag heeft de D66-fractie al een motie aangekondigd om een verkennend gesprek aan te gaan met de bevolking, buurgemeente en provincie over het plaatsen van windmolens op het grondgebied van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit kan de coalitie van VVD, Protestants-Christelijke Groepering PCG en Groen Links onder druk zetten. 

Nog niet besloten
In hetzelfde radioprogramma van Omroep Houten benadrukte fractievoorzitter Eef Stiekema van de Houtense VVD-fractie dat Houten nog helemaal niet heeft besloten dat het windpark er komt. “In het coalitieakkoord van Houten staat dat de windmolens er alleen komen bij voldoende draagvlak. Dat moet de ondernemer nog bewijzen”. Hij toonde zich erg verbaasd over de ommezwaai van Wijk bij Duurstede.

Verzet zinloos
Wethouder Hans Marchal vertelde in de uitzending dat hij door gesprekken met de Houtense wethouder Hilde de Groot (GroenLinks) en gedeputeerde Pim van den Berg (D66) tot het inzicht is gekomen dat juridisch verzet zinloos is. “Dat wil niet zeggen dat het verzet gestaakt wordt”, aldus Marchal. “De bal ligt nu eerst bij de gemeente Houten. Wij zullen onze bezwaren kenbaar maken in het ambtelijk vooroverleg, dat nog moet plaatsvinden, en we zullen waarschijnlijk ook wel inspreken als de Houtense raad het onderwerp bespreekt.” Maar het juridisch traject acht hij kansloos: als Houten ‘nee’ zegt, dan is de Provincie aan zet, en zelfs als die ‘nee’ zegt, dan kan de ondernemer met een beroep op de Elektriciteits­wet en ook nog de Crisis- en Herstelwet een vergunning afdwingen.

Gang naar de rechter
Eef Stiekema van de Houtense VVD vond dat de Wijkse wethouder zich te snel gewonnen gaf. Bij een gang naar de rechter weet je nooit vooraf hoe het loopt. Hij sprak ook over het al bestaande windpark Houten. Eneco heeft de gemeente verzocht om de beperkende ‘maatwerkvoorschriften’ in te trekken. De gemeente moet daar nog over beslissen. Door deze voorschriften, die geluidoverlast en slagschaduw moeten beperken, staan de molens van dat windpark vaak stil. “Eneco moet niet zeuren en zich aan de afspraken houden”, vond Stiekema. “Deze voorschriften waren een voorwaarde op grond waarvan de gemeente Houten indertijd heeft ingestemd met plaatsing van deze windmolens.” Stiekema is niet onder de indruk van het dreigen met juridische stappen: “Als je als ondernemer zo zeker bent van je zaak, ga dan maar naar de rechter, dan zien we wel weer”.

Tussenvariant
Wethouder Marchal wil in plaats van juridische procedures, die veel geld en ambtelijke inzet vragen, een “tussenvariant” bedenken. Hij wil met Houten en de ontwikkelaar om tafel om de pijn voor de inwoners te verzachten. “Maar er gaan natuurlijk wel anderen bezwaar aantekenen en die zullen een procedure starten. Die kunnen wij denk ik toch wellicht van allerlei adviezen voorzien. Want laat het helder zijn: de mensen op ons grondgebied daar zal ik te allen tijde voor blijven strijden. En of we dat nou met methode A doen of methode B, dat moeten we nog bekijken, maar daar stá ik voor”.

Niet netjes
De wethouder wordt niet vrolijk van molens aan de gemeentegrens. “Als je het hele traject terugspoelt, dan is dat niet netjes geweest. Om te zeggen van: je zet die windmolens maar op de grens van de buurgemeente, dat vind ik niet netjes.” Houten had volgens hem veel eerder met de buren moeten overleggen. “Misschien is dat ook wel gebeurd en heeft één van mijn voorgangers toen zitten slapen of zo. Want nu is het echt op de grens. De mensen die er het meeste last van hebben dat zijn wel ónze inwoners.”

Beluister hier het gesprek van 10 minuten teruggebracht naar een korte compilatie van 2'53" (MP3). 

De uitzending is hier terug te luisteren
Transcriptie interview Marchal

Omroep Houten
Daar Hou Ik U Aan
Elke zaterdag 11 tot 12 uur
HoutenFM: 107.3 FM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten