woensdag 8 april 2020

Belang der openbare gezondheid

Altijd nuttig om in tijden van crisis je zolder op te ruimen.
Wéér wat gevonden.

Program van beginselen der Antirevolutionaire Partij
10 januari 1934

Artikel XVI. In het belang der openbare gezondheid acht ze, dat de Overheid te waken heeft tegen 
vervalsching van levensmiddelen; tegen verontreiniging van den publieken weg en tegen vergiftiging van den dampkring of het water; zorg heeft te dragen voor zindelijkeid in haar eigen huishouding; zich houde aan de eerbare begrafenis der lijken; en voorts bij het zich vertoonen van besmettelijke ziekten (behoudens de vrije beschikking van een iegelijk over zijn eigen lichaam en zijn eigen consciëntie) al zulke maatregelen heeft te nemen, als strekken kunnen en onmisbaar zijn om te voorkomen, dat iemand, onwillens of onwetens, met de smetstof dezer ziekten in eene voor hem gevaarlijke aanraking zou treden, of, werd hij zelf besmet, zijn smetstof op anderen zou overbrengen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten