woensdag 2 februari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 5

[+] Laatste wijziging: 6/2/22 19:00u

Omroep Houten

Zaterdag 5 februari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Martin Monkel, in gesprek met wethouder Kees van Dalen (CDA). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 29 januari. In deze uitzending praten Arthur Vierboom en Bram Bosshardt met Eef Stiekema (VVD) en Axel Eerdman (HA). Nieuw is de rubriek "het feitenmannetje" waarin Gerard Hurkmans opmerkelijke feitjes deelt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Beluister hier de podcast van de uitzending van 5 februari. In deze uitzending blikt wethouder Kees van Dalen met John van Amerongen en Martin Monkel terug op drie termijnen wethouderschap in Houten.


Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten, zie go.stylo.nl/GR22

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Onderzoek provincie: meer aandacht voor mentale gezondheid jongvolwassenen
- Burgerpanel: onderzoek over Omroep Houten
- Wijziging oud papier ophalen buitengebied, geen vrijwilligers beschikbaar
Houtens Nieuws 't Groentje

[p7] Raadspraat Willem Zandbergen (ITH): Telt de stem van de inwoners maar één keer in de vier jaar?
[p13] Axel Eerdman, lijsttrekker HA
[p13] Hilde de Groot, lijsttrekker GL
[p25] Verzet einde nee-ja-stickers 
Huis-aan-huiskranten weigeren mee te werken aan het nieuwe - door de folderbranche voorgestelde - digitale systeem dat de nee-ja- en nee-nee-stickers moet vervangen. Het plan kan leiden tot een omzetdaling van 20% en dat zou de doodsteek betekenen voor de lokale journalistiek. 

[web 02-02-22] Raad van State zet vraagtekens bij woningbouwplan Wickengaard Schalkwijk Dit bleek dinsdag tijdens een langdurige zitting van de Raad van State. 
[web 03-02-22[+] Houtenaren voelen zich veilig Uit het veiligheidsbeeld 2021 blijkt dat het aantal (pogingen tot) woninginbraken in Houten is gestegen van 79 in 2020 tot 106 in 2021, een toename van 34%, terwijl het gemiddelde in Midden-Nederland afnam met 20%. Naat woninginbraken noemen inwoners als belangrijke veiligheidsthema's: autoinbraken, overlast door hangjongeren, drugs, verkeersveiligheid, handhaving en (afname) tolerantie. Toch voelen Houtenaren zich gemiddeld veilig, ze geven het veiligheidsgevoel een 7,9. Zie ook hieronder bij Andere media: AD. 

[+] [web 04-02-22] Veel belangstelling voor subsidie om binnensteden levendig te maken 
Zie het bericht van de Provincie Utrecht onder En verderAndere media

AD 01-02-22: Vader Jocko en dochter Moni staan samen op de PvdA-lijst
AD 01-02-22: Houtenaren voelen zich veilig, maar aantal woninginbraken stijgt flink
AD 02-02-22: Karen Voshol voelde zich onveilig binnen haar eigen VVD: 'Ik ging met buikpijn naar de vergaderingen' (zie ook VVD Houten: Karen Voshol

Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten, zie ook go.stylo.nl/GR22Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Althans, dat is de bedoeling, maar er is dit jaar nog geen enkele besluitenlijst gepubliceerd. De laatst gepubliceerde besluitenlijst is van 21/12/21, zie Weekoverzicht week 3[+] Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat door een technische storing de besluitenlijsten van januari niet online konden worden geplaatst; aan een oplossing wordt gewerkt. Raadsagenda

Donderdag 3 februari is het vervolg (besluitvormende raad) van de raadsvergadering van 25 januari (debatraad). Op de agenda staan o.a. 112 woningen Kokermolen en De Molen; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp, APV, Recreatieschap; Atletiek De Meerpaal; Veiligheidsregio; Provincialeweg 57-58; Provincialeweg 69; Huivestingsverordening; Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's; motie 'Steuntje in de rug voor de horeca'; herstemming motie 'niet uitbreiden betaald parkeren'. 

Raadsvragen


Alleen de vragen van de SGP over de kosten stadsverwarming staan nog open. Er zijn geen nieuwe vragen. 
 

Zie: raadsvragenEn verder

Rijksoverheid 01-02-22: Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet
De minister wil niet vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022. De komende weken wordt bezien of de invoering naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt verschoven. 

Provincie Utrecht 01-02-22: Veel belangstelling voor subsidie om binnensteden levendig te maken - Negentien Utrechtse gemeenten, waaronder Houten, hebben wij de provincie een subsidieaanvraag ingediend om hun binnenstad, dorpskern of winkelcentrum toekomstbestendig te maken. 

[+] Zie ook: Houtens Nieuws 't Groentje 04-02-22 Veel belangstelling voor subsidie om binnensteden levendig te maken 

Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten, zie go.stylo.nl/GR22

[+] Loerik VI en de steenuil
Aanvullende informatie op eerdere blogs

Op 25 november vorig jaar berichtte ik dat de woningbouwplannen voor Loerik VI langs het Hofspoor (door de gemeenteraad bestempeld als "laaghangend fruit") door de provincie zijn geblokkeerd. De provincie heeft de benodigde natuurvergunning voor de werkzaamheden geweigerd, omdat er beschermde steenuilen in het gebied zitten. Zie: go.stylo.nl/steenuil

Op 13 januari schreef ik een vervolg, op basis van een uitgebreid gesprek met de woordvoerder van de provincie. De woordvoerder legde uit dat een oplossing voor de blokkade kan zijn om voor een breder gebied een 'soortenmanagementplan' op te stellen, waarbij op grond van ecologisch onderzoek wordt gekeken hoe de populatie van - in dit geval - de steenuil kan worden beschermd en bevorderd. Gemeenten kunnen daar subsidie voor krijgen.
Zie: Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?   

Vandaag (4/2/22) heb ik die informatie verder aangevuld met recente informatie van de gemeente en de provincie. De reactie staat onderaan het blog van 13/1 en herhaal ik hieronder nog een keer. 

Reactie gemeente Houten 24/1/22: We zijn aan het inventariseren wat er allemaal nodig is om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Daar is afstemming over (geweest) met verschillende partijen, waaronder de provincie Utrecht. Het besluit om in Houten een SMP te gaan opstellen, is nog niet genomen. Dat verwachten we later dit jaar. Het idee is dat we ons in het plan richten op zogenoemde gebouwbewonende diersoorten (denk aan vleermuis, huismus, gierzwaluw). Daar zouden uilen aan kunnen worden toegevoegd. We zitten in de fase van inventariseren. We hebben nog geen subsidie aangevraagd. Wel heeft de provincie laten weten dat subsidieaanvragen voor 2022 mogelijk zijn.

Aanvullende reactie provincie Utrecht 4/2/22 op onze vragen over de subsidieregeling: Alleen de gemeente Leusden heeft subsidie aangevraagd in 2021. Er zijn wel meerdere gemeenten die een aanvraag in voorbereiding hebben. We zien het animo voor een gemeentelijk SMP het afgelopen jaar duidelijk toenemen en verwachten dat er dit jaar (2022) meerdere gemeenten starten (met onderzoek) en dus ook subsidie zullen aanvragen. De subsidieregeling wordt ook in 2022 weer opengesteld. Er is binnen de genoemde subsidieregeling voor alle gemeenten budget beschikbaar (50% van de kosten, tot een maximum van €50.000) als ze er gebruik van willen maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten