zaterdag 30 december 2023

Dure armeluisverzekering

Op Facebook las ik een tip van Paul van Ruitenbeek (op persoonlijke titel, maar hij is ook wethouder van Houten) over het afsluiten van een tandartsverzekering: "Ik heb altijd geleerd dat verzekeren zinvol is als je eventuele schade niet zelf kunt betalen. Er moet dus een duidelijk verschil zijn tussen de premie en de dekking. Bij tandartsverzekeringen is dat niet meer zo. ING Nederland Bank prijst zijn tandartsverzekering aan. Dekking tot maximaal 100 euro. De premie: €7,45 per maand x 12 = €89,40. Je betaalt dus €89,40 voor een jaar om een risico van 100 euro af te dekken. Ik zou zeggen, gewoon niet doen. Zet iedere maand €7,45 opzij en dan komt het goed."

Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en de aard van de verzekering (en je moet waar mogelijk ook rekening houden met de solidariteitsgedachte: draagt elkanders lasten, wie gezond is draagt bij aan de kosten van de zieken) ben ik het erg met deze les en tip eens. De tip kreeg ik meer dan veertig jaar al van mijn eerste grote-mensen-tandarts. Totdat ik mij enigszins gedwongen voelde door de gemeente, toen ik in de bijstand zat, heb ik nooit een tandartsverzekering afgesloten. Ik heb hier eerder over geblogd, toevallig vandaag een jaar geleden (*). Er ontspon zich het volgende gesprek op Facebook. 

Ik: Dat is één van de redenen dat de Gemeentepolis voor mensen met een laag inkomen veelal duurder is dan diverse andere ziektekostenverzekeringen. De Gemeentepolis heeft verplicht een overcomplete dekking onder de dreiging dat als je die niet neemt, je niet meer voor bijzondere bijstand in aanmerking komt als het eens echt fout gaat. Toen ik in de bijstand zat op een minimaal inkomen heb ik twee jaar gespaard om deel te kunnen nemen aan de dure Gemeentepolis. Toen ik uit de bijstand kwam, heb ik weer een (iets) goedkopere verzekering afgesloten, met vrijwel dezelfde dekking en vanwege m'n slaapbeugel heb ik besloten de tandartsverzekering voorlopig te handhaven. Zo'n veertig jaar geleden raadde mijn tandarts mij aan om geen tandartsverzekering te nemen, omdat de gewone verrichtingen nauwelijks meer of zelfs minder kosten dan de premie en de dure verrichtingen vaak niet gedekt zijn en alsnog zelf betaald moeten worden. Voordat de gemeente mij er min of meer toe dwong vanwege het 'bijzondere-bijstandsrisico' (last resort) had ik nooit een tandartsverzekering en kon ik m'n tandzorg altijd goed zelf betalen.

Iemand reageert: Heel herkenbaar, mijn moeder sloot om die reden inderdaad nooit de Gemeentepolis af, maar ik wist niet dat daar het risico aan verbonden was dat je dan geen aanspraak zou kunnen maken op bijzondere bijstand… Goed om te weten…

Hierop reageerde Axel Eerdman van de eenmansfractie Houten Anders: In de verordening staat het anders opgeschreven. Indien er in het huidige kalenderjaar bijzondere bijstand voor medische kosten en/of tandartskosten is toegekend, wordt verwacht dat belanghebbende met ingang van het volgende kalenderjaar is overgestapt naar de collectieve zorgverzekering (basisverzekering en aanvullende verzekering) dan wel een andere passende zorgverzekering en hiervan gebruik maakt. Vanaf het nieuwe kalenderjaar kan er geen bijzondere bijstand meer verstrekt worden voor medische kosten en/of tandartskosten die vergoed zouden worden op basis van de collectieve zorgverzekering. Je kunt - als ik deze woorden (dd. 4/7/23) goed interpreteer - bijzondere bijstand krijgen, maar wordt wel geacht een jaar later in de juiste verzekering te zitten.
Bron: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR700483/1

Ik: Ja, dus je wordt door de gemeente gedwongen een duurdere verzekering te nemen. Maar gelukkig dus achteraf pas (wist ik niet). Toen ik in de bijstand zat had die dreiging een grote impact op mij. Ik weet niet of "een andere passende verzekering" ook een andere (goedkopere) verzekering mag zijn. Zo is het aan mij in elk geval nooit gepresenteerd. Ik heb de duurdere Gemeentepolis indertijd uitsluitend genomen vanwege de Bijzondere Bijstand dreiging door WIL, omdat je in die situatie geen buffer meer hebt om onverwachtse klappen op te vangen.

Axel Eerdman: Ik weet dat al jaren en hoor verhalen altijd achteraf: polis afgesloten, naam van medewerker onbekend en vraag je door bij wethouders of leidinggevenden kom je in een soort welles-nietes uit, want 'op papier' is het goed afgesproken. Het wordt vast verkeerd onthouden door de minima. Er is geen dwang, het is niet eng… en ondertussen verzekert een groot deel van de Houtense minima zich voor zaken waar zij nooit gebruik van zal maken “omdat het moet”. Laten we erop hopen dat de gemeente met nieuw beleid in het nieuwe jaar kansen ziet voor een betere collectieve verzekering en inwoners goed voor zal lichten over hun rechten. En ik hoop overigens dat deze verordening zo klopt nu, óók voor bijstandsgerechtigden. Dat er niet nog ergens een haakje blijkt te zijn waaruit weer een uitzondering mogelijk blijkt.

Ik: (1) Betere voorlichting en kennis helpt al (maar zoals je in mijn blog kunt lezen, de medewerkers van WIL (front en back office) hebben vaak ook geen idee. Toen ik de Gemeentepolis na de bijstand nog een jaar wilde laten doorlopen (zonder de gemeentelijke bijdrage van €20) om zeker te zijn van continuïteit van mijn fysiotherapie, waren zowel front office als office ervan overtuigd dat ik daarmee bijzondere bijstand aanvroeg, maar niemand wist waarvoor en het bedrag was met zekerheid nul. (2) Geen idee of dit zo is, maar ik vrees wel eens dat de gemeente een ongunstig contract met de verzekeraar afsluit omdat a) de verzekeraar weet dat de gemeente toch wel bijbetaalt en b) de verzekeraar rekening houdt met een bovengemiddeld risico in de doelgroep. Plus dus c) een dichtgetimmerde dekking. Nogmaals, ik weet dat niet, maar het zou kunnen.

Axel Eerdman: ik ga er vanuit dat je wat die prijsopgave gelijk hebt. Het is een argument om met zo’n verzekering te kappen, want dan wordt de hele gedachte achter de verzekeringsplicht en de solidariteit ondermijnd voor de winst van zorgverzekeraars. Dat was bij de start van het systeem de bedoeling niet. Maar ben bang dat het zo werkt. Als dat zo is (lijkt me een goed onderwerp voor Follow the Money of Investico), dan zou een gemeente er niet meer aan moeten willen beginnen.

(*) Lees weblog 30-12-2022: 'Dure gemeentepolis met nul euro steun'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten