maandag 8 januari 2024

Wordt vervolgd

Tussentijds bericht.

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

Op 19 december 2023 heeft het college van B&W van de gemeente Houten een besluit genomen over mijn Woo-verzoek (Wet Open Overheid) van 6 juli. Ik heb inmiddels een lijst ontvangen van de openbaar te maken stukken. Over de openbaarmaking is een zienswijze (bezwaar) ingediend en daarom laat de verstrekking van de stukken nog even op zich wachten. Degene die bezwaar heeft gemaakt heeft twee weken de tijd om bij de rechter in kort geding een voorlopige voorziening aan te vragen tegen de openbaarmaking. Ik wacht nog op bericht hierover. Wordt vervolgd. 

Intussen kwam de gemeente met een bizar besluit over een dwangsom die ik zou hebben gevraagd. Ik heb helemaal geen dwangsom gevraagd en zou dat ook nooit doen. Alsof de gemeente journalistieke vragen zou kunnen afkopen. Ik voelde mij nogal geraakt door die suggestie. De Wet Open Overheid kent niet eens de optie van een dwangsom, dus ik begrijp niet waar de gemeente dit vandaan haalt. Wordt vervolgd. 

De Regionale Uitvoeringsdienst RUD Utrecht (de milieudienst namens de provincie Utrecht) heeft mij laten weten dat het strafrechtelijk onderzoek tegen de gemeente is afgerond. Het dossier is op 23 november 2023 naar het functioneel parket gestuurd, de afdeling van het Openbaar Ministerie die milieuzaken behandelt. De zaak is momenteel dus in behandeling bij het Openbaar Ministerie. Ik heb inmiddels contact met het Openbaar Ministerie over meer informatie. 

Het is aan het Openbaar Ministerie om een conclusie te trekken op basis van het dossier van de RUD. De RUD stelt dat de gemeente Houten met de sloop van de twee loodsen aan het Hofspoor artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming overtreden. Dit artikel luidt: "Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen." Dit is een economisch delict. Het Openbaar Ministerie zal het dossier beoordelen en beslissen over het vervolg. Het OM kan uiteindelijk besluiten om de zaak te seponeren of te laten voorkomen, of tot een andere conclusie komen. Het is dus nog de vraag of de gemeente wordt vervolgd. Wordt vervolgd. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten