woensdag 8 mei 2024

Handelsregister met meer privacy

De regering komt met voorstellen, waarover nu internetconsultatie plaatsvindt, met nieuwe regels voor het handelsregister van de Kamer van Koophandel: een betere bescherming van persoonsgegevens, een rem op ongewenste directe marketing en een andere vorm van financiering van het handelsregister.
 
In het nieuwe plan zou je net als vroeger een jaarbijdrage moeten betalen. Dat zal wennen worden, maar het is wel terecht. Nu wordt het handelsregister o.a. gefinancierd met het verkopen van gegevens. Daar hebben vooral kleine ondernemers erg last van. Ik herinner mij dat ik indertijd al vrij snel mijn telefoonnummer uit het handelsregister heb laten verwijderen, omdat ik in de kleine uurtjes thuis wakker werd gebeld door reclamefaxberichten. Nu worden mensen aan de deur lastig gevallen of ze worden slachtoffer van doxing, het met kwaadaardige bedoelingen publiceren van privégegevens.
 
Aan de andere kant heb ik ook veel geprofiteerd van de directe marketing: toen ik nog 'van niks wist' heb ik veel geleerd van de ongevraagde zakelijke post, aanbiedingen en symposia. Je moet je informatie érgens vandaan halen. Ook heb ik gebruik gemaakt van cursussen en informatie die de Kamer van Koophandel bood. Ook heb ik een landelijk naamsonderzoek laten doen alvorens mijn bedrijfsnaam definitief vast te leggen (ik sta nu ingeschreven met de handelsnamen Stylo, stylo.nl en stylo.eu). Daar moest indertijd nog flink voor betaald worden, ook omdat de bestanden van de regionale Kamers nog niet met elkaar verbonden waren. Vervolgens heb ik contact opgenomen met de bedrijven die uit dit onderzoek naar voren kwamen en ook maar het minst op mijn bedrijfsnaam leken (zoals Style en Stiho) om welwillende schrifteljke toestemming te vragen - en te krijgen - voor het gebruik van de naam Stylo. Een fatsoen dat niet alle ondernemers vandaag de dag nog kunnen opbrengen, zo heb ik ervaren, terwijl je daar nu alleen maar even je voorgenomen bedrijfsnaam in de centrale database hoeft in te typen en je hebt direct antwoord.

Op 15 april van dit jaar stond ik veertig jaar ingeschreven in het handelsregister en heb ik mijzelf stilletjes een lintje gegeven.

Het handelsregister móet wel openbaar blijven, want dat is de essentie van het register. Iedereen moet kunnen zien met wie hij zaken doet.

Vernieuwing Handelsregister streeft naar privacy en veiligheid voor ondernemers


Geen opmerkingen:

Een reactie posten