donderdag 23 december 2004

Wladimir Woytinsky

In de bibliotheek zag ik een boekje van Wladimir Woytinsky uit 1926 getiteld Die Vereinigte Staaten von Europa. Het is bijzonder boeiend te lezen hoe al in 1926 - en eerder - werd nagedacht over een verenigd Europa. Te beginnen met een douane-unie, maar daarna zou ook het geldwezen, de sociale wetgeving en het burgerlijk recht moeten worden verenigd. Europa van wie, voor wie en tegen wie, vraagt de auteur zich af. Frankrijk wil zich verenigen tegen Duitsland, Duitsland tegen Frankrijk. Maar de beste vredesgarantie biedt een unie met Frankrijk èn Duitsland. Ook Rusland zou moeten toetreden tot de Europese unie.

Wladimir Woytinsky (1895-1961) nam deel aan de Russische revoluties van 1905 en februari 1917, brak met Lenin, werd tweemaal verbannen naar Siberië, vluchtte naar Duitsland. Daar werkte hij bij het bureau voor de statistiek en was actief in de sociaal-democratische vakbond ten tijde van de Weimar Republiek. In 1932 pleitte hij - zoals Keynes in Amerika - voor verhoging van de koopkracht door de staatsschuld in te zetten voor productieve werkverschaffing. Door investeringen in industrie en infrastructuur, vooral weg- en waterbouw, zou de economie groeien en geld terugvloeien naar de staatskas. Hij voerde de Reformisten aan, die pleitten voor een sociaal-economisch akkoord met de vakbonden en werkgevers om de economie op poten te helpen. De Duitse rijkskanselier - bang dat de inflatie weer zou aanwakkeren - hield echter vast aan een strikte bezuinigingspolitiek en de politieke partijen rond het centrum konden het onderling niet eens worden. Daardoor kreeg Adolf Hitler vanaf 1933 de kans met een aantal ideeën van Woytinsky aan de haal te gaan, zoals het investeren in autobanen. De jood Woytinsky vluchtte naar Amerika. Daar stond hij aan de wieg van de social security. Hij stierf in 1961 als Amerikaans staatsburger.

Wladimir S. Woytinsky: Die Vereinigte Staaten von Europa
Berlin, Dietz, 1926, 186 pagina's. - Abstract

Meer informatie:
woytinsky.doc : korte levensbeschrijving, archieven, links.
again.doc : (1) "Again and again: create jobs!" - extracts from an article by Wladimir Woytinsky appearing in Gewerkschaftszeitung No. 11, March 1932; (2) "Exposing Germany's hidden unemployment" - an excerpt from a speech which Wladimir Woytinsky delivered in November 1932.
how.doc : "How The German Trade Unions Could Have Stopped Hitler", by Gabriele Liebig, printed in the American Almanac, 1998.
dgb.doc : "DGB sollte lieber Woytinsky studieren", von Helga Zepp-LaRouche, Bundesvorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Deutsche Gewerkschaftsbund is de Duitse vakbondsfederatie).
lautenbach.doc : "The Lautenbach Plan and its consequences", by Helga Zepp-LaRouche, in: Executive Intelligence Review, EIR online.

EIR Online is the online newsweekly of the LaRouche movement. Posted each week at www.larouchepub.com/eiw, it features a wealth of hot intelligence, all the in-depth economic and strategic analysis from the print version of Executive Intelligence Review.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten