maandag 25 februari 2013

Criminaliteitscijfers

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt 13.02.2013


In 2012 is het totaal aantal misdrijven in Houten met 1% licht gedaald ten opzichte van 2011. Het aantal woninginbraken en autokraken is echter toegenomen. De VVD vraagt burgemeester en wethouders hoe dat komt en wat zij daaraan denken te doen.
In de eerste acht maanden van 2012 nam het aantal woninginbraken af, maar de laatste vier maanden was er ineens een forse toename. Het aantal pogingen steeg in 2012 met 42%, het aantal geslaagde woninginbraken met 5%. Dit betekent dat het inbrekers vaak niet lukt om binnen te komen. Misschien worden ze gestoord of de huizen beschikken over goed hang- en sluitwerk, dat voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Het aantal woninginbraken in Houten ligt nog wel onder het regionaal gemiddelde. Het aantal autokraken is met 46% flink toegenomen. De meeste kraken vinden plaats in de donkere wintermaanden. De dieven zijn vaak uit op airbags en navigatieapparatuur.
Het aantal fietsdiefstallen is met 15% gedaald. Volgens de gemeente weten de fietsers de weg naar de gratis bewaakte overdekte fietsenstallingen bij de stations steeds beter te vinden. Het aantal vernielingen in de openbare ruimte is met 27% gedaald.   

(187 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten