woensdag 27 februari 2013

Hoogheemraad Reerink treedt af

Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 27.02.13

In een ingelaste vergadering van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Jan Reerink zijn aftreden als lid van het dagelijks bestuur aangekondigd. Hij blijft wel lid van de PvdA-fractie van het algemeen bestuur. De PvdA zal geen nieuwe kandidaat voor het dagelijks bestuur voordragen.

In januari overleefde Reerink nog een motie van wantrouwen na een kritisch rapport. Hij zou mede verantwoordelijk zijn voor enkele onverwachtse budgetoverschrijdingen. Ook had hij zich in een interview neerbuigend neergelaten over de sfeer in het algemeen bestuur, waarvoor hij zijn excuses aanbood. Een meerderheid van het algemeen bestuur bleef achter hem staan. Maar een minderheid van zes fracties vroeg daarna de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland om als toezichthouders in te grijpen. Deze situatie is voor Reerink aanleiding om alsnog op te stappen. Reerink: “Om goed als bestuursleden te kunnen functioneren, heb je elkaars vertrouwen nodig. Tot mijn spijt heb ik dat vertrouwen niet meer. Dat staat een effectief functioneren in de weg”. De SGP-fractie, samen met de VVD indiener van de motie van wantrouwen, spreekt van “een moedige maar noodzakelijke stap”, die de weg vrijmaakt om te bouwen aan vertrouwen.

Inmiddels heeft de provincie Utrecht, mede namens Zuid-Holland, gereageerd op het verzoek om in te grijpen bij het waterschap. Volgens de provincies is er alleen reden tot ingrijpen als het waterschap zijn taken niet meer kan uitvoeren, bijvoorbeeld door financiële problemen. Maar het is niet aan de provincie zich te bemoeien met het democratische proces. Het waterschap moet de bestuurlijke crisis zelf oplossen. De provincie constateert dat het waterschap daar al mee is begonnen. De dijkgraaf, voorzitter van het dagelijks bestuur, voert met elk van de fracties gesprekken over de bestuurlijke problemen. Hij zal de provincie op de hoogte houden van de uitkomsten van die gesprekken. De secretaris-directeur is teruggetreden en zijn opvolger krijgt als taak veranderingen aan te brengen in de organisatie. Het dagelijks bestuur heeft de aanbevelingen uit het kritische rapport overgenomen en zal volgens een strak tijdpad uitvoering geven aan de noodzakelijke veranderingen.

Dijkgraaf Patrick Poelmann moet leiding geven aan het veranderingsproces. Hij werd door het algemeen bestuur unaniem voorgedragen voor een tweede termijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.