woensdag 27 februari 2013

Woningbouw Rietplas

Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 27.02.13

In de week van 25 februari starten de werkzaamheden voor de bouw van 18 woningen aan de Rietplas en Oosterlaakplas. De Raad van State heeft het hoger beroep dat was ingesteld tegen de omgevingsvergunning op 13 februari 2013 afgewezen. De in 2011 door de gemeente verleende omgevingsvergunning is daarmee onherroepelijk geworden. 

De werkzaamheden starten deze week met het bouwrijp maken van het gebied. Dat betekent dat de riolering wordt aangelegd en grondwerk wordt gedaan voor de bouwkavels. Daarna start Dura Vermeer met de bouw van de woningen. Het huidige fiets- en voetpad tussen de Riet- en Oosterlaakplas wordt tijdens de bouwwerkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld rond de Oosterlaakplas (voetgangers direct om de plas, fietsers via Westrumspad, Schijfmos en Pronkmos).  

De bouwplannen betreffen 18 vrijstaande woningen aan het water op drie schiereilanden. De bezwaren van omwonenden, verenigd als Bezorgde Burgers Houten, richten zich vooral op de natuurwaarden van het gebied en op verkeersproblemen. In het gebied is een beschermde diersoort aangetroffen, de poelkikker. De gemeente heeft vorig jaar een compensatiegebied voor de poelkikker aangelegd . Het Rijk heeft dit nieuwe gebied geïnspecteerd en in orde gevonden. De rechtbank in Utrecht wees de bezwaren in april 2012 af en een poging tot bemiddeling mislukte in november vorig jaar. Namens de Bezorgde Burgers zette mevrouw Dymphie Verleun, als direct aanwonende, het beroep tot aan de Raad van State voort.

Mevrouw Verleun is zeer teleurgesteld in de rechtsgang. In een reactie namens de Bezorgde Burgers stelt  zij dat het merendeel van de bezwaren buiten beschouwing is gelaten, omdat volgens de rechter voor een individuele belangenafweging geen ruimte zou zijn. Volgens haar had de gemeente de vergunning op grond van de Flora- en Faunawet moeten weigeren, omdat de gemeente kon weten dat er beschermde dieren in het gebied leefden.  Zij wijst er op dat er in het compensatiegebied nog geen enkele poelkikker is aangetroffen en vreest dat de kikkers door de aanlegwerkzaamheden zijn verdwenen.  Mevrouw Verleun verwacht dat er zich in de toekomst verkeersproblemen zullen voordoen en hoopt dat de gemeente dan weer met de Bezorgde Burgers in overleg treedt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.