woensdag 27 februari 2013

Voor- en vroegschoolse educatie


Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 27.02.13

De Inspectie voor het Onderwijs heeft onderzoek verricht naar de kwaliteit van de voor-  en vroegschoolse educatie in Houten. De inspectie concludeert dat de kwaliteit in Houten in het algemeen goed is. Wel vindt de inspectie dat de gemeente meetbare doelstellingen moet opstellen, zodat de resultaten beter gevolgd kunnen worden.

De gemeente Houten ontvangt uit de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)  € 108.000 voor het aanpakken van onderwijsachterstanden. Dit geld wordt ingezet voor de ‘voor- en vroegschoolse educatie ‘ (VVE) op de peuterschool.  Het gaat om jonge kinderen die een grote kans hebben om achterop te raken. Een ontwikkelingsachterstand kan worden vastgesteld op het consultatiebureau. In Houten komen deze kinderen niet in een aparte groep, maar gaan naar een gewone, gemengde peutergroep met een extra leidster, die hiervoor speciaal is opgeleid.  Voorschoolse educatie  wordt in Houten gegeven op de peuterscholen De Meerkoet, Klavertje Vier, De Muur en De Plantage en is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vroegschoolse educatie is gericht op de kleuterklassen van de basisschool en valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

De gemeente zal samen met de betrokken peuter- en basisscholen nog voor de zomervakantie een plan van aanpak opstellen voor het volgen van de leerontwikkeling van de doelgroepkinderen. De gemeente wil zo voorkomen dat deze kinderen achterblijven in hun ontwikkeling en wil hun kansen op een goede schoolloopbaan vergroten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten