maandag 25 februari 2013

Spuitzone


Door Ytzen Lont, in: Trefpunt 13.02.2013

D66, CDA, ITH en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen in de omgeving van boomgaarden. De aanleiding vormt een onlangs opnieuw geplante boomgaard aan de Tuurdijk in ’t Goy op minder dan 25 meter van bestaande woningen. Burgemeester en wethouders hebben aangegeven dat een ‘spuitvrije zone’ van 50 meter wenselijk is, maar bij bestaande situaties gelden nog oude regels. De vier partijen vragen burgemeester en wethouders een overzicht te geven van bestaande situaties die niet aan de gewenste afstand voldoen. Ook vragen zij of daar voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Ze willen dat de gemeente met de betrokken fruittelers gaat overleggen om snel tot een verantwoorde oplossing te komen. Alternatieven zijn het gebruik van veilige, biologische bestrijdingsmiddelen of maatregelen om het verwaaien van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan, zoals een hoge haag. De partijen pleiten er voor om de overgangssituatie zo kort mogelijk te laten zijn en zo snel mogelijk overal een afstand van 50 meter te hanteren. Daar kan dan alleen nog van afgeweken worden als de veiligheid voor de omgeving op een andere manier gewaarborgd is. 

(180 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten