maandag 16 maart 2015

Rattenvanger


dode muskusrat
De Partij voor de Dieren vraagt het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onmiddellijk te stoppen met het bestrijden van muskusratten. Uit recent onderzoek is gebleken dat muskusratten in klemmen vaak een doodstrijd van een half uur en tot soms wel drie uur leveren. Met zo'n lange dodingstijd wordt in strijd met Europese regelgeving gehandeld, aldus de Partij voor de Dieren. De partij wijst er bovendien op dat uit onderzoek de nut en noodzaak van bestrijding van muskusratten niet is gebleken.
Bron van dit bericht: Persbericht Partij voor de Dieren 16.03.15 

Het dierenleed van de muskusrat heeft mij nooit bezig gehouden. Maar toevallig zag ik net zondag een verkiezingsposter van een waterschap in Flevoland met centraal in beeld een gedode muskusrat in een klem. Ik maakte een foto van de poster (zie de foto hiernaast en de uitsnede boven) en zette deze op twitter met de tekst: "Het belang van rattenbestrijding snap ik maar of een foto van een dood beest veel stemmen trekt?"

Nu lijkt mij dat de veiligheid voorop moet staan en dat muskusratten bestreden moeten worden om te voorkomen dat de dijken worden ondergraven en bezwijken. Maar net vond ik een rapport uit 2011 van de dierenbescherming, waarin betoogt wordt dat het nut van het doden van muskusratten niet is aangetoond. Door het doden van deze dieren zou de populatie gelijk blijven of juist sterker worden. De natuurlijke sterfte van muskusratten ligt tussen de 55% en 90%. In situaties waar niet bestreden wordt, zoals in Zweden, daalde het aantal dieren vanzelf, na in eerste instantie een explosieve toename. Dit is te verklaren door een uitbreiding van natuurlijke doodsoorzaken als gevolg van ziekte, roofdieren en onderlinge concurrentie. Stoppen met bestrijden zou geen effect hebben op de populatie en de omvang van de schade. Het huidige doden van de muskusratten kost bovendien meer dan 34 miljoen euro per jaar. Het zou beter zijn om risicogebieden in kaart te brengen, "graafwerende maatregelen" te treffen en de rattenpopulatie met goedkope, betrouwbare middelen te volgen (zie ijkdijk.nl).

Het Flevolandse affiche zet dus wel aan het denken.

Zie Muskusrat (PDF 45p), februari 2011: 'Op alternatieve wijze schade voorkomen'.
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren, De Faunabescherming, Bont voor Dieren. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten