donderdag 5 maart 2015

Vuurwerkvrij Houten

Het Houtense raadslid David Jimmink van GroenLinks wil dat de gemeente in elk deel van Houten gebieden aanwijst waarin vuurwerk mag worden afgestoken. Op alle andere plaatsen wordt vuurwerk dan volledig verboden. GroenLinks wil dat de gemeente eerst een referendum over dit onderwerp organiseert. Omdat een referendum geld kost, wil de partij dit pas doen als er weer verkiezingen of een ander referendum zijn. Dit staat in een motie die David Jimmink tijdens de raadsvergadering van 10 maart wil indienen.

GroenLinks voert aan dat er afgelopen jaarwisseling in Houten 25 meldingen van overlast zijn geweest en er 22.000 euro schade is geleden. Veel mensen en dieren hebben last van het vuurwerk en er vallen ook gewonden. Daarnaast veroorzaakt vuurwerk schade aan het milieu en goederen. Het afgelopen jaar zijn al in 33 gemeentes met succes vuurwerkvrij zones ingesteld. Uit peilingen blijkt dat inmiddels een meerderheid van de Nederlandse bevolking tegenstander is van het vrij kunnen afsteken van vuurwerk en voorstander is van professionele vuurwerkshows.

Het plan is om in elke kwadrant van de kern Houten en in elke kleine kern één afgebakend gebied aan te wijzen waar vuurwerk mag worden afgestoken, op plaatsen waar dit het minste kwaad kan. De overige plekken, zoals winkelcentra, verzorgingshuizen, scholen en het buitengebied, wordt vuurwerk dan volledig verboden. In de aangewezen gebieden kunnen rond het vrij afsteken van vuurwerk sfeerverhogende activiteiten worden georganiseerd, zoals een oliebollentent, muziek of een professionele vuurwerkshow.

David Jimmink van GroenLinks is zich er terdege van bewust dat de meningen over vuurwerk sterk verdeeld zijn. Daarom wil hij dat de gemeente eerst uitgebreid een dialoog aangaat met de burgers door middel van een debatavond en een referendum. Vanwege de kosten van een referendum wil de partij dit combineren met andere verkiezingen.

De motie verwijst naar de referendumverordening uit 2006. Deze verordening is onder vuur komen te liggen doordat de gemeenteraad op 10 februari een referendum over de winkelopeningstijden heeft afgewezen, omdat het te duur was en dit onderwerp al bij de verkiezingen een rol had gespeeld. Dat ging om een door burgers ingediend verzoek; nu gaat het om een voorstel van de gemeenteraad zelf, als de motie van GroenLinks wordt aangenomen.

Bron: Motie GroenLinks

De motie van GroenLinks verwijst naar diverse andere bronnen: 
http://www.vovz.nlZindex.phpZ145-stop-met-vuurwerk
http://horizon.science.uva.nl/fireworks/
http://www.natuurbericht.nl/?id=9946
http://bodemnieuws.nl/cms/index.php/bodemnieuws/16319-column-vuurwerk.html
http://nos.nl/artikel/591550-meerderheid-voor-vuurwerkverbod.html
http://actiefmedia.nl/vuurwerkbeleid-ter-discussie/
http://www.rotterdam-nieuws.nl/nieuws/uit-rotterdam/vuurwerkvrije-zones-rotterdam-succes/
http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article27272548.eceGeen opmerkingen:

Een reactie posten