maandag 29 juni 2020

Gezondheidsrisico's landbouwgif

De Gezondheidsraad komt vandaag, 29 juni, met een langverwacht advies over de gezondheidsrisico's van landbouwgif. Nederlands onderzoek geeft geen duidelijke aanwijzingen voor gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen, maar uit buitenlands onderzoek blijkt er wel een verband te zijn met de ziekte van Parkinson en met ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De onderzoekscommissie van de Gezondheidsraad vindt de conclusie gerechtvaardigd dat blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen een risico voor de gezondheid vormt. De commissie adviseert daarom een zo laag mogelijke blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen en waar het gebruik van deze middelen onvermijdelijk is, te kiezen voor de minst schadelijke variant. Strikte naleving en handhaving van de voorschriften is vereist. De commissie adviseert het gebruik en blootstelling van bestrijdingsmiddelen nauwkeurig te monitoren. Blootstelling kan bijvoorbeeld gemeten worden in de urine. Een groot onderzoek naar blootstelling van omwonenden aan chemische middelen in de bollenteelt toonde vorig jaar een hogere concentratie aan in de woningen en urine van omwonenden. De onderzoekscommissie raadt aan dit ook voor de fruiteelt te onderzoeken, te meer omdat daar zij- en opwaarts wordt geschoven. Dit onderzoek werd overigens jaren geleden al aanbevolen, maar werd een paar keer op de lange baan geschoven. 

Voor Omroep Houten volg ik dit onderwerp al enige tijd. In de gemeente Houten is vooral de fruitteelt van belang. In 2015 sloot de gemeente voor vijf jaar een convenant af met de fruitsector. Dit convenant loopt binnen acht weken af. Uiterlijk in februari 2020 zouden de gesprekken tussen de gemeente en de sector beginnen over verlenging van het convenant. Vandaag heb ik de gemeente Houten gevraagd naar de stand van zaken. De sector zelf bleek vorig jaar niet te willen reageren op persvragen en de gemeente kwam toen niet verder dan de mededeling het onderwerp "met grote belangstelling" te volgen. 

Aanvulling 02-07-2020: 

Het convenant van de gemeente met de fruitsector is dit jaar voor vijf jaar verlengd. 
Zie Schaamrood blogje met o.a. een link naar het nieuwe convenant. 

Aanvulling 03-07-2020: 

In antwoord op mijn vragen antwoordt de voorlichter van de gemeente het volgende: 
1) De wethouder en de medewerkers lezen deze rapporten -uiteraard- met veel interesse. We zullen ook dit rapport goed gaan bestuderen.

2) Op dit moment ontbreken landelijke richtlijnen. Dit soort rapporten kan input leveren voor te maken landelijk beleid. Wij hopen dat dit spoedig gebeurt.

Houten heeft eigen beleid op dit onderwerp, gebaseerd op verschillende rapporten en jurisprudentie. We zorgen bij nieuwe ontwikkelingen voor een zo veilig mogelijke leefomgeving. Voor ontwikkelingen bij fruitteelt houdt dat in dat we afstand houden en dat we fruitteeltpercelen afschermen met hagen. Initiatiefnemers moeten de afstand onderbouwen. Op deze wijze proberen we het contact met mogelijk gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we op basis van wetenschappelijke inzichten.
Zie mijn dossier en blog: 
Het advies is hier te downloaden: 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten