maandag 10 mei 2021

Meld Misdaad - Anoniem?

Zie mijn blogserie over Meld Misdaad Anoniem: 
(1) samenwerking met gemeente; (2) interview met de woordvoerder; (3) het contract; (4) ervaring van de politie.

Burgemeester Gilbert Isabella heeft eind vorig jaar een overeenkomst ondertekend met Meld Misdaad Anoniem. Op de gemeentepagina van 14 april roept hij iedereen op om meldingen te doen. Zaterdag bij het boodschappen doen in Castellum las ik de oproep opnieuw op de lichtkrant op het plein: “Blijf meldingen doen, meld misdaad anoniem”. De oproep van de burgemeester luidt niet: let op elkaar, bel bij onraad de politie. Maar: verlink elkaar en blijf dat vooral stiekem doen. Stop daarmee, burgemeester, u maakt mij bang.

Het is goed dat Meld Misdaad Anoniem er is. Het is een onafhankelijke stichting die zorgvuldig werkt. Niet elke roddel wordt doorgegeven. Anonimiteit is gewaarborgd. Als getuigen risico lopen, misschien zelfs voor hun leven moeten vrezen, is anonimiteit de enige weg. Maar de burgemeester roept “iedereen” op om anonieme meldingen door te geven en dat vooral te blijven doen. Via dit lijntje krijgt de burgemeester anonieme informatie. De gemeente heeft daarvoor een overeenkomst afgesloten met het meldpunt. Anders dan verwacht is hier geen collegebesluit over genomen en de overeenkomst is niet openbaar. De overeenkomst geeft in een - al net zo vertrouwelijke - bijlage aan over welke onderwerpen de gemeente (het gaat niet over de politie) meldingen kan ontvangen: diefstal, verduistering, drugsdelicten, illegaal vuurwerk, fraude, financieel-economische delicten, geweldsdelicten, illegale geneesmiddelen, illegale prostitutie, illegalen, mensenhandel, milieudelicten, onbekende identiteit, ondermijnende activiteiten, sociale zekerheid, radicalisering, vervalsingen en woonfraude. Wat opvalt is dat “sociale zekerheid” (niet het misbruik ervan) in dit lijstje als (dreigende) criminaliteit staat aangegeven. Natuurlijk moet misdaad bestreden worden. Ook uitkeringsfraude. Uit ervaring weet ik, vanwege een lening van de sociale dienst, dat de gemeente ook zonder verdenking in je koelkast, boodschappentas, bed, badkamer en boekhouding mag kijken. En tot voorkort stuurde de sociale dienst de gegevens van alle Houtense bijstandsgerechtigden naar een marketingbureau in Amsterdam, dat met een anoniem algoritme van iedereen het frauderisico berekende. Waar ligt de grens? In de gemeenteraad heb ik daar nooit een principiële discussie over gehoord. Intussen zitten we met een kabinetscrisis en een vertrouwenscrisis, omdat we hebben gezien dat de overheid ‘met de beste bedoelingen’ onschuldige burgers kapot kan maken. Mensen staan op een zwarte lijst als fraudeur te boek zonder te weten waarom. Bij de oproep van de burgemeester mis ik de geruststelling, de uitleg, de afweging, de context, de controle - en de gemeenteraad is stil. Anoniem melden kan soms nodig zijn maar moet niet de norm worden en ik voel mij niet veiliger als de gemeente op reclameborden tijdens het winkelen iedereen oproept vooral anoniem te blijven melden. Dat is niet de veilige samenleving waarin ik mij thuis voel.

Beluister dit blog ook als audiobestand of postcast

Zie mijn blogserie over Meld Misdaad Anoniem: 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten