vrijdag 25 augustus 2023

Houten krijgt groen licht voor ecologisch verantwoorde woningisolatie

De provincie Utrecht heeft de gemeente Houten ontheffing verleend op grond van de Wet Natuurbescherming wat betreft de gierzwaluw, huismus en vleermuizen voor het isoleren van particuliere woningen in de woonkernen van de gemeente. In spouwmuren, spleten of onder dakpannen kunnen beschermde dieren huizen, die bij door het isoleren bewust of onbewust verjaagd of gedood worden. Verstoren, verjagen of doden van beschermde dieren mag niet, omdat deze soorten bedreigd zijn en sterk achteruit kunnen gaan. De Raad van State heeft onlangs nog uitgesproken dat je bij het isoleren van woningen degelijk ecologisch onderzoek moet doen naar de aanwezigheid van deze soorten en hoe daarmee om te gaan. Voor een particuliere eigenaar is zo'n onderzoek al gauw te duur. Door een 'soortenmanagementplan' (SMP) te maken voor een groter gebied en al bij voorbaat ecologisch onderzoek te doen op grotere schaal kan je dit oplossen.

De nu verleende ontheffing geldt voor twee jaar en is gebaseerd op een voorlopig 'Pre-SMP' in afwachting van het definitieve SMP van de gemeente. In de tussentijd kan dan al een groot aantal woningen groepsgewijs geïsoleerd worden. De ontheffing betreft maximaal 30% (ruim 1800) van de particuliere grondgebonden koopwoningen met energielabel C tot G. Woningisolatie is essentieel om energie te besparen en voor de voorgenomen energietransitie. Gemeente en woningeigenaren kunnen daar nu snel mee aan de slag.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-9990.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten