dinsdag 7 november 2023

Houten-FlexBij dit weiland, een paar honderd meter van mijn huis, begint mijn ommetje buiten de rondweg, zo ook maandagmiddag toen de zon doorbrak tussen de donkere wolken. Ik maakte een paar aaneensluitende foto's, in de wetenschap dat mijn digitale album er automatisch een panorama van zou maken.

De gemeente wil hier een klein wijkje laten verrijzen met 150 tijdelijke flexwoningen voor o.a. 'spoedzoekers' en een asielzoekerscentrum met 175 plekken.

Eerdere plannen voor zulke woon- en opvangplekken aan de westkant van Houten in en om het pand van Wegener en het Utrechts Nieuwsblad (ik verhuisde in 1982 als medewerker mee vanuit de Utrechtse binnenstad naar deze toen nieuwe krantenfabriek) kreeg de gemeente financieel niet rond met de commerciële eigenaar. Tijdens de laatste raadsverkiezingen en gelijktijdig referendum wendde Houten de steven van bouwen in West (richting A27), en wat hoger in het centrum, naar Oost richting de gemeentegrens met Bunnik.

Ik ben geen voorstander van bouwen in het nog open gebied tussen Houten en Bunnik/Odijk - het is ook in strijd met de visie van de provincie - maar als het er dan toch van moet komen, dan is dit weiland wel geschikt voor de gewenste flexwoningen en opvang. De grond is al eigendom van de gemeente, de boer is een aantal jaren geleden gestopt, het weiland is regelmatig in gebruik als evenemententerrein (festival, circus en zelfs een grootschalige militaire oefening), het is aan drie zijden begrensd door asfaltwegen, dus duidelijk begrensd, en de provincie overweegt ontheffing te verlenen voor bouwen in dit buitengebied op experimentele basis als de gemeente met een goede onderbouwing komt.

Het plan zal nog heel wat voeten in de vochtige aarde hebben, maar laten we ook niet te lang blijven dralen in een drassig politiek moeras.

Dus blijf ik mijn ommetje maken en geniet ervan zolang het kan.

Zie voor meer informatie en links go.stylo.nl/flex


Geen opmerkingen:

Een reactie posten