woensdag 27 maart 2013

Gemeenteraad Houten 26 maart


De gemeenteraad van Houten stelde dinsdag 26 maart unaniem de bestemmingsplannen vast voor het Oude Dorp, Fort ’t Hemeltje en Leebrug 2. Ook werd een verordening over boetes bij bijstandsfraude en een wijziging in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) unaniem aangenomen.

De volledige agenda is te vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) van de gemeente Houten. Door op een agendapunt te klikken, vindt men de bijbehorende raadsstukken. 

Beste raadsvoorstel
Voorafgaand aan de reguliere agenda ontving beleidsambtenaar Frank van Helden een wisselbeker voor het beste raadsvoorstel van het jaar. Zijn notitie over de multifunctionele accommodatie Hofstad kreeg alle lof vanwege de helderheid, overzichtelijkheid en scherp geformuleerde afwegingen en risico’s.

Nieuwe raadsgriffier
Raadsgriffier Janne Pijnenborg spreekt de raad toe.
Burgemeester Boekhoven luistert aandachtig.
(Foto: Ytzen Lont)
Vervolgens werd de nieuwe raadsgriffier, mevrouw J.G.S. (Janne) Pijnenborg beëdigd. Zij werd lovend toegesproken door haar werkgever raadslid Gijs van Leeuwen, die “als SGP-er” nadrukkelijk toejuichte dat de keuze was gevallen op een vrouw, en een raadslid uit Baarn, die het betreurde dat hij een goede griffier aan Houten is kwijtgeraakt. Daarna hield Janne Pijnenborg zelf een toespraak waarin zij nogmaals plechtig beloofde de gemeenteraad te zullen dienen.

Bestemmingsplan Oude Dorp
Raadslid Andor van Dijk (GroenLinks) vond het bestemmingsplan Oude Dorp nog niet rijp voor besluitvorming, omdat het onvoldoende gemotiveerd zou zijn vanuit de eerdere Visie Oude Dorp. GroenLinks was bang dat het plan in deze vorm juridisch onderuit geschoten zou kunnen worden als burgers bezwaar maken bij de Raad van State. Maar volgens wethouder Kees van Dalen (CDA) was het plan juridisch gecheckt en in orde bevonden. GroenLinks stond uiteindelijk alleen in deze kritiek en legde zich bij de meerderheid neer.

De meeste partijen waren vol lof over het plan, dat de bestaande situatie beschermd. André van Loon (PvdA) sprak over een bruisend centrum en CDA-er John Goes had het over de parel van het Oude Dorp die blijft behouden. Supermarkt Albert Heijn mag uitbreiden en krijgt een bevoorradingsingang vanaf een zijstraat, dus niet meer vanaf het Plein met alle overlast van dien. Verschillende partijen hadden wel zorgen over de toename van verkeer en parkeren door de uitbreiding van de supermarkt. De horeca rond het Plein mag uitbreiden van zeven naar tien locaties plus drie horecagelegenheden buiten het centrumgebied. De vestiging van winkels rond het Plein wordt gestimuleerd, met wonen boven de winkels. Na verhuizing van de Bogermanschool na dit schooljaar komt daar plaats voor een nieuwe functie. Er is een burgerinitiatief om hier seniorenwoningen te bouwen.

Bijstandsboete
Het volgende onderwerp op de agenda was de ‘verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive’. Deze verordening regelt de verrekening van de bestuurlijke boete wegens een herhaaldelijke schending (recidive) van de inlichtingenplicht. De verordening bepaalt dat een boete, opgelegd op de grond van de Wet Werk en Bijstand, kan worden verrekend met de bijstandsuitkering door in drie maanden eerst 100% en daarna 50 en 20% van de uitkering in te houden. De VVD diende een amendement in om drie maanden lang de uitkering volledig in te houden als er voldoende vermogen aanwezig is (3x de bijstandsnorm) of 50% als er onvoldoende vermogen is. Maar dit voorstel werd door de Raad verworpen met alleen de stemmen van VVD (5) en GroenLinks (3) voor. Vervolgens werd het oorspronkelijke voorstel unaniem en ongewijzigd aangenomen.

Rekenkamercommissie
Als laatste agendapunt van de debatraad vond er op verzoek van de Inkomenspartij Toekomst Houten (ITH) een spoeddebat plaats over een voorgenomen onderzoek van de Houtense Rekenkamercommissie. Een verslag van deze discussie is te lezen in mijn tweede blog van deze dag. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten