woensdag 6 maart 2013

Leerplicht

Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 06.03.13

Het verzuim van Houtense leerplichtige leerlingen neemt af. Ook heeft de gemeente Houten landelijk gezien een laag aantal voortijdige schoolverlaters. Dit blijkt uit het jaarverslag Leerplicht 2011-2012 van de gemeente.

De gemeente Houten telt 9120 leerplichtige leerlingen, waarvan er 193 in beeld zijn gekomen bij de leerplichtambtenaar bij in totaal 482 meldingen. Dit betreft niet alleen verzuimmeldingen, maar bijvoorbeeld ook aanvragen voor bijzonder verlof.  In het schooljaar 2011-2012 zijn er 4% minder meldingen binnengekomen bij de leerplichtambtenaren dan in het jaar ervoor.  De daling is het gevolg van een intensievere samenwerking met de scholen. De lokale aanpak van schoolverzuim heeft succes. De gemeente Houten heeft een relatief laag aantal voortijdige schoolverlaters. In de afgelopen vijf jaren is er een afname te zien van ruim 35% en de dalende trend zet zich voort.

De gemeente wil bewust lokaal blijven werken en zich niet aansluiten bij het regionale Bureau Leerplicht, dat de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik gaan opzetten. De Houtense leerplichtambtenaren staan dichtbij de zorgverleners en organisaties die zich inzetten voor de jeugd, de ouders en de jongeren zelf. Steeds meer leerlingen gaan in Houten naar school. Met de scholen buiten Houten die veel Houtense leerlingen hebben, wil de gemeente afspraken maken en vastleggen in protocollen. Op het gebied van het MBO wil Houten  wel samenwerken met andere gemeenten door het maken van afspraken over de aanpak. Bij het MBO is relatief veel uitval en de meeste MBO-ers gaan in een andere gemeente naar school, zoals Utrecht. 

Naast de leerplicht, die duurt tot 16 jaar, bestaat er een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren van 16 en 17 onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben, zoals een Havo- of VWO-diploma of een MBO-diploma op niveau 2 en hoger. Omdat Houten veel leerplichtige jongeren heeft, ontvangt de gemeente hiervoor van het Rijk meer geld dan de omliggende gemeenten. Daarnaast is de lokale aanpak efficiënt en levert ook nog een besparing op.

Ook in het basisonderwijs is de leerplichtambtenaar actief. Met alle 25 basisscholen is een gezamenlijk meldprotocol afgesproken, zodat er één lijn wordt getrokken als het gaat om verzuim en verlof. Deze informatie komt ook in de schoolgidsen te staan.

Op 21 maart a.s. is de Dag van de Leerplicht met verhalen en activiteiten van kinderen, ouders, leraren en leerplichtambtenaren over waarom het zo belangrijk is om “je verhaal”, de schoolloopbaan, af te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten